Trwa ładowanie...
d3gx79b
espi

ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Zawiadomienie o transakcjach na akcjach ROBYG S.A. w trybie art. 160 us...

ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Zawiadomienie o transakcjach na akcjach ROBYG S.A. w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (33/2011)
Share
d3gx79b
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2011
Data sporządzenia: 2011-06-15
Skrócona nazwa emitenta
ROBYG S.A.
Temat
ROBYG S.A. ? Zawiadomienie o transakcjach na akcjach ROBYG S.A. w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 15 czerwca 2011 r. otrzymał zawiadomienia od członków organów Spółki o transakcjach dokonanych przez osobę bliską tych członków w rozumieniu art. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi na akcjach Spółki w dniach 9 ? 13 czerwca 2011 roku. Zawiadomienie to stanowi załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi w związku z art. 56 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
Załączniki
Plik Opis
ZALACZNIK133_2011.pdf załącznik 1

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ROBYG SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ROBYG S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-793 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
L. Rydygiera 15
(ulica) (numer)
(22) 419 11 00 (22) 419 11 03
(telefon) (fax)
sekretariat@robyg.com.pl www.robyg.com.pl
(e-mail) (www)
525-23-92-367 140900353
(NIP) (REGON)
d3gx79b

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-06-15 Eyal Keltsh Artur Ceglarz Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A. Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3gx79b

Podziel się opinią

Share
d3gx79b
d3gx79b