Trwa ładowanie...
dxu3ted
dxu3ted
espi

ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Zawiadomienie o zbyciu pakietu akcji ROBYG S.A., o którym mowa w art. 6...

ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Zawiadomienie o zbyciu pakietu akcji ROBYG S.A., o którym mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, będącym jednocześnie transakcją, o której mowa w art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (78/2013)
Share
dxu3ted
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 78 / 2013
Data sporządzenia: 2013-09-13
Skrócona nazwa emitenta
ROBYG S.A.
Temat
ROBYG S.A. ? Zawiadomienie o zbyciu pakietu akcji ROBYG S.A., o którym mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, będącym jednocześnie transakcją, o której mowa w art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 12 września 2013 roku otrzymał zawiadomienie od Nanette Real Estate Group N.V. ("Nanette") oraz od członka Rady Nadzorczej Spółki o transakcji dokonanej przez Nanette, jako osobie bliskiej tego członka, zawartych w dniu 12 września 2013 roku. Zawiadomienia te stanowią załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: Art. 70 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi
Załączniki
Plik Opis
zawiadomienie.pdf zawiadomienie o zbyciu akcji
zawiadomienie YC.pdf zawiadomienie o zbyciu akcji

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ROBYG SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ROBYG S.A. Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-793 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
L. Rydygiera 15
(ulica) (numer)
(22) 419 11 00 (22) 419 11 03
(telefon) (fax)
sekretariat@robyg.com.pl www.robyg.com.pl
(e-mail) (www)
525-23-92-367 140900353
(NIP) (REGON)
dxu3ted

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-13 Zbigniew Okoński Eyal Keltsh Prezes Zarządu ROBYG S.A. Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxu3ted

Podziel się opinią

Share
dxu3ted
dxu3ted