Trwa ładowanie...
dc1i1nh

Rośnie zbieżność cykli koniunkturalnych Polski i strefy euro - MF

23.12. Warszawa (PAP) - Z badań przeprowadzony przez Ministerstwo Finansów wynika, że rośnie zbieżność cykli koniunkturalnych Polski i strefy euro, ale zwiększeniu zbieżności cykli...

dc1i1nh
dc1i1nh

23.12. Warszawa (PAP) - Z badań przeprowadzony przez Ministerstwo Finansów wynika, że rośnie zbieżność cykli koniunkturalnych Polski i strefy euro, ale zwiększeniu zbieżności cykli towarzyszy pogłębianie różnic w strukturze PKB.

"Analiza podobieństwa cykli koniunkturalnych Polski i strefy euro (przeprowadzona w oparciu o dane statystyczne) wskazuje na dalszy wzrost ich zbieżności w okresie IV kw. 2012 - II kw. 2013 roku. Analogiczny wniosek można sformułować dla pozostałych gospodarek naszego regionu, dla których w analizowanym okresie stopień korelacji cykli koniunkturalnych pozostaje na równie wysokim poziomie" - napisano w opracowaniu "Monitor konwergencji realnej".

Analitycy resortu finansów zauważają, że trend pokazujący zbieżność cykli koniunkturalnych jest obserwowany nieprzerwanie od II kwartału 2006 roku, chociaż w ostatnim czasie jest on w dużej mierze efektem doświadczeń kryzysowych.

"Pomimo skrajnie różnego zachowania poszczególnych gospodarek w wartościach bezwzględnych w okresie kryzysu, można zaobserwować dużą zbieżność zachowań w zakresie odchyleń od wartości potencjalnych. Zależność tę w przypadku Polski zaobserwowano w zakresie wszystkich analizowanych komponentów cyklicznych, tj. przemysłu, usług rynkowych, inwestycji, eksportu i konsumpcji prywatnej" - wynika z raportu MF.

dc1i1nh

"Zbieżność wahań cyklicznych ze strefą euro jest szczególnie istotna z punktu widzenia scentralizowanej polityki pieniężnej, ponieważ przekłada się ona na adekwatność decyzji podejmowanych przez Europejski Bank Centralny dla poszczególnych krajów" - dodają autorzy.

Badania wskazują również, że zwiększeniu zbieżności wahań cyklicznych towarzyszyło pogłębienie różnic w strukturze PKB.

"Zjawisko to jest jednak charakterystyczne dla procesu doganiania i w konsekwencji może doprowadzić do większego zakresu podobieństwa w stosunku do państw członkowskich strefy euro" - napisano.

"O ile w latach 2007-2011 obserwowano osłabienie stopnia podobieństwa struktur inwestycji pomiędzy Polską a strefą euro, o tyle w 2012 roku dystans dzielący polską gospodarkę od strefy euro uległ nieznacznemu zmniejszeniu" - dodano.

dc1i1nh

MF zwraca też uwagę, że nawet znaczące podobieństwo do krajów strefy euro nie jest gwarantem płynnego funkcjonowania we wspólnym obszarze walutowym.

"Doświadczenia z czasu kryzysu pokazują, że również gospodarki, które osiągnęły stosunkowo wysoki stopień konwergencji strukturalnej ze strefą euro borykały się z problemami, w tym z występowaniem nierównowag makroekonomicznych" - przypominają analitycy resortu.

"Kluczową rolę w zapobieganiu występowania nierównowag odgrywa również utrzymywanie odpowiedniego poziomu konkurencyjności, w szczególnie w zakresie elastyczności rynku pracy i rynku produktów" - dodają. (PAP)

bg/

dc1i1nh
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dc1i1nh