Trwa ładowanie...
d4fiq4o
espi

ROVESE S.A. - Raport roczny R 2013

ROVESE S.A. - Raport roczny R 2013

Share
d4fiq4o
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Wybrane jednostkowe dane finansowe Spółki Rovese S.A.
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 985 468 818 855 234 022 195 205
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -135 916 -184 138 -32 276 -43 896
Zysk (strata) brutto -6 797 -117 271 -1 614 -27 956
Zysk (strata) netto 22 033 -82 479 5 232 -19 662
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 17 080 134 496 4 056 32 225
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -434 917 -57 033 -103 281 -13 596
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -190 928 382 537 -45 340 91 656
Zwiększenie/zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -608 765 460 000 -144 565 109 658
Aktywa, razem 3 078 622 3 003 826 742 337 730 183
Zobowiązania długoterminowe 234 988 133 184 56 662 32 375
Zobowiązania krótkoterminowe 1 570 357 1 619 369 378 655 428 686
Kapitał własny 1 273 277 1 251 273 307 021 306 069
Kapitał zakładowy 81 144 81 144 19 566 19 725
Liczba akcji (w szt.) 811 440 159 291 172 516 811 440 159 291 172 516
Wynik na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,03 -0,28 0,01 -0,07
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 1,57 4,3 0,38 1,04
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) - - - -
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Rovese SA za 2013 rok.pdf
Sprawozdanie Zarządu Rovese SA z działalności Emitenta w 2013 roku.pdf
2013_ROVESE SA_OpiniaRaport.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d4fiq4o

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | ROVESE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | ROVESE S.A. | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 25-323 | | Kielce | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | al. Solidarności | | 36 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 041 315 80 03 | | 041 315 80 06 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@rovese.com | | www.rovese.com | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 564-000-16-66 | | 110011180 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | Doradca Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Ireneusz Kazimierski Wiceprezes Zarządu
2014-03-21 Krzysztof Rosłaniec Wiceprezes Zarządu
2014-03-21 Michał Wólczyński Wiceprezes Zarządu
2014-03-21 Michał Romański Członek Zarządu
2014-03-21 Piotr Mrowiec Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Renata Świercz Kierownik Działu Księgowości

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d4fiq4o

Podziel się opinią

Share
d4fiq4o
d4fiq4o