Trwa ładowanie...
d1ps7ng

ROVESE - Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku (5/2012)

ROVESE - Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku (5/2012)

Share
d1ps7ng

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ROVESE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ROVESE S.A. (Emitent) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku: Raporty kwartalne: - skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2012 r. - w dniu 15/05/2012 r. - skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2012 r. - w dniu 14/11/2012 r. Raport półroczny - skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2012 r. - w dniu 31/08/2012 r. Raporty roczne: - jednostkowy raport roczny za rok 2011 r. - w dniu 20/03/2012 r. - skonsolidowany raport roczny za rok 2011 r. - w dniu 20/03/2012 r. Emitent oświadcza, iż: - zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznych zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe, - zgodnie z § 102 ust. 1 Rozporządzenia nie będzie publikował skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2011 roku. Podstawa prawna: § 103 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów (Rozporządzenie) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009 Nr 33 poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ROVESE S.A.
(pełna nazwa emitenta)
ROVESE Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
25-323 Kielce
(kod pocztowy) (miejscowość)
al. Solidarności 36
(ulica) (numer)
041 315 80 03 041 315 80 06
(telefon) (fax)
sekretariat@rovese.com www.rovese.com
(e-mail) (www)
564-000-16-66 110011180
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-24 Ireneusz Kazimierski Członek Zarządu
2012-01-24 Piotr Mrowiec Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ps7ng

Podziel się opinią

Share
d1ps7ng
d1ps7ng