Trwa ładowanie...
d4h5ner

RPP czeka na pełniejszy obraz sytuacji, nie wyklucza dalszych podwyżek

30.7.Warszawa (PAP) - RPP obawia się, że uporczywość szoków obserwowanych na rynkach żywności i surowców może wydłużyć okres powrotu do celu ale na razie wobec niepewności co do...
Share
d4h5ner

30.7.Warszawa (PAP) - RPP obawia się, że uporczywość szoków obserwowanych na rynkach żywności i surowców może wydłużyć okres powrotu do celu ale na razie wobec niepewności co do rozwoju sytuacji czeka na pełniejszy obraz sytuacji - napisano w komunikacie po posiedzeniu Rady.

W środę RPP pozostawiła stopy procentowe bez zmian.

"W ocenie Rady, w średnim okresie prawdopodobieństwo ukształtowania się inflacji powyżej celu inflacyjnego jest nadal wyższe niż prawdopodobieństwo, że inflacja będzie niższa od celu. Rada nie wyklucza zatem, że obniżanie inflacji do celu inflacyjnego w średnim okresie będzie wymagało dalszego zacieśnienia polityki pieniężnej" - napisano w komunikacie.

d4h5ner

"Jednocześnie ze względu na uporczywość szoków obserwowanych na rynkach żywności i surowców okres powrotu inflacji do celu może ulec pewnemu wydłużeniu. Wobec utrzymującej się niepewności co do perspektyw wzrostu gospodarki światowej, a w konsekwencji gospodarki polskiej Rada uznała, że pełniejsza ocena perspektyw inflacji będzie możliwa po analizie danych napływających w nadchodzącym okresie" - napisała Rada.

RPP uważa, że nadal utrzymuje się silna presja płacowa, która jednak może być łagodzona przez słabnący wzrost.

"W ocenie Rady, w najbliższych kwartałach prawdopodobne jest utrzymanie się presji na wzrost wynagrodzeń, jednak obniżające się stopniowo tempo wzrostu gospodarczego powinno łagodzić presję płacową, a w konsekwencji także presję inflacyjną" - napisała Rada.

"Podwyższona inflacja w nadchodzących kwartałach będzie wynikała w dużej części ze wzrostu cen regulowanych, a także z obserwowanego w gospodarce światowej i oddziałującego na polski rynek wzrostu cen żywności i paliw. Utrzymywanie się podwyższonej inflacji rodzi ryzyko utrwalenia się oczekiwań inflacyjnych na podwyższonym poziomie, a w konsekwencji ryzyko wystąpienia efektów drugiej rundy. Ponadto wzrost cen nośników energii może stopniowo przenosić się na ceny innych towarów i usług" - napisała Rada.

d4h5ner

W ocenie RPP presja inflacyjna może być ograniczana przez nadal dobrą sytuację finansową przedsiębiorstw oraz wciąż wysoką dynamikę inwestycji oddziałującą w kierunku wzrostu wydajności.

"Do ograniczania tej presji może się także przyczyniać spowolnienie wzrostu w gospodarce światowej, a w konsekwencji także w gospodarce polskiej. Presja inflacyjna może być nadal osłabiana przez import towarów z krajów o niskich kosztach wytwarzania. W tym samym kierunku będą również oddziaływać dokonane dotychczas podwyżki stóp procentowych NBP oraz obserwowane w minionych kwartałach szybkie tempo aprecjacji złotego, które w ostatnim okresie najprawdopodobniej przewyższało tempo aprecjacji kursu równowagi" - napisała RPP. (PAP)

map/ kba/ jba/ dan/

d4h5ner

Podziel się opinią

Share
d4h5ner
d4h5ner