Trwa ładowanie...
dhei4n2
dhei4n2
espi

Rubicon Partners NFI SA - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów ...

Rubicon Partners NFI SA - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu w dniu 4 kwietnia 2011r. (24/2011)
Share
dhei4n2

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 24 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-04-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | Rubicon Partners NFI SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu w dniu 4 kwietnia 2011r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Spółka Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz"), działając w trybie art. 70 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539), niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu w dniu 4 kwietnia 2011 roku, z określeniem liczby głosów z akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu byli:1) Piotr Karmelita z ilością głosów 6 589 585, co stanowi 20,70% głosów na tym walnym i 8,26% w ogólnej liczbie głosów.2) Hubert Bojdo z ilością głosów 6 000 000, co stanowi 18,85% głosów na tym walnym i 7,52% w ogólnej liczbie głosów.3) Grzegorz Golec z ilością głosów 4 000 000, co
stanowi 12,56% głosów na tym walnym i 5,01% w ogólnej liczbie głosów.4) Krzysztof Urbański z ilością głosów 4 000 000, co stanowi 12,56% głosów na tym walnym i 5,01% w ogólnej liczbie głosów.5) Kamil Kliniewski z ilością głosów 2 873 500, co stanowi 9,03% głosów na tym walnym i 3,60% w ogólnej liczbie głosów.6) Grzegorz Kubica z ilością głosów 2 500 000, co stanowi 7,85% głosów na tym walnym i 3,13% w ogólnej liczbie głosów.7) St.Gallen Holdings Limited z ilością głosów 2 234 257, co stanowi 7,02% głosów na tym walnym i 2,80% w ogólnej liczbie głosów8) Ewa Zawadzka-Golec z ilością głosów 2 000 000, co stanowi 6,28% głosów na tym walnym i 2,51% w ogólnej liczbie głosów | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA
(pełna nazwa emitenta)
Rubicon Partners NFI SA Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-113 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Emilii Plater 53
(ulica) (numer)
22 208 99 00 22 208 99 01
(telefon) (fax)
nfi@rpnfi.pl www.rpnfi.pl
(e-mail) (www)
5251347519 010952945
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-04 Grzegorz GolecPiotr Karmelita Członek ZarząduCzłonek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dhei4n2

Podziel się opinią

Share
dhei4n2
dhei4n2