Trwa ładowanie...
d44de8o
d44de8o
espi

Rubicon Partners SA - Rejestracja scalenia akcji oraz zmian w statucie Spółki (83/2013)

Rubicon Partners SA - Rejestracja scalenia akcji oraz zmian w statucie Spółki (83/2013)
Share
d44de8o

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 83 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | Rubicon Partners SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja scalenia akcji oraz zmian w statucie Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Rubicon Partners SA z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż na podstawie odpisu KRS z dnia 21 października 2013 roku, Spółka powzięła wiadomość, iż w dniu 21 października 2013 roku Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał w rejestrze przedsiębiorców rejestracji i wpisu zmiany postanowień Statutu Spółki dotyczących scalenia akcji Emitenta wynikających z uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 9 lipca oraz z 7 października 2013 roku. Sąd Rejestrowy dokonał zmiany postanowień Statutu Spółki w zakresie art. 9 oraz 9a. Przed rejestracją uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rubicon Partners SA z dnia 9 lipca 2013 roku kapitał zakładowy Spółki w kwocie 22 921 020,60 zł dzielił się na 229 210 206 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym: 8 570 157 akcje zwykłe na okaziciela serii A 0,10 20 096 203 akcje zwykłe na okaziciela serii B 0,10 29 646 146 akcje zwykłe na okaziciela serii C 0,10 2 866 626 akcje
zwykłe na okaziciela serii D 0,10 10 978 000 akcje zwykłe na okaziciela serii E 0,10 7 653 074 akcje zwykłe na okaziciela serii F 0,10 31 000 000 akcje zwykłe na okaziciela serii G1 0,10 35 300 000 akcje zwykłe na okaziciela serii H 0,10 83 100 000 akcje zwykłe na okaziciela serii I 0,10 W wyniku rejestracji kapitał zakładowy Spółki w kwocie 22 921 020,60 zł dzieli się na 38 201 701 akcji serii A1 o numerach od 000.000.001 do 38.201.701 wartości nominalnej 0,60 zł każda. Po dokonanej rejestracji zmian w Statucie ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji wynosi aktualnie 38.201.701 sztuk. Jednocześnie Spółka przedstawia jednolity tekst Statutu uwzględniający zmiany wynikające z Uchwał NWZ z 9 lipca 2013 roku i 7 października 2013 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259. z późn. zm.). | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | STATUT710_2013.pdf | STATUT | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Rubicon Partners SA
(pełna nazwa emitenta)
Rubicon Partners SA Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-113 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Emilii Plater 53
(ulica) (numer)
22 208 99 00 22 208 99 01
(telefon) (fax)
biuro@rubiconpartners.pl www.rubiconpartners.pl
(e-mail) (www)
5251347519 010952945
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-21 Piotr Karmelita Członek Zarządu
2013-10-21 Grzegorz Golec Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d44de8o

Podziel się opinią

Share
d44de8o
d44de8o