Trwa ładowanie...
d1arsdp
espi

Rubicon Partners SA - Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie...

Rubicon Partners SA - Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, oraz o spółkach publicznych (86/2013)
Share
d1arsdp

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 86 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | Rubicon Partners SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, oraz o spółkach publicznych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki "Rubicon Partners SA (dalej jako "Rubicon Partners"; "Spółka"), działając w trybie art. 70 pkt. 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539), informuje o otrzymaniu w dniu 29 października 2013 roku zawiadomienia na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) ww. ustawy od Pana Piotra Karmelity, dotyczącej przekroczenia progu 10% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Rubicon Partners SA, w wyniku nabycia akcji Spółki w transakcji pakietowej w dniu 28 października 2013 roku. Pełna treść zawiadomienia poniżej: Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005r. nr 184, poz. 1539 z póź. zm.), zawiadamiam, że w wyniku nabycia w transakcji pakietowej w dniu 28 października 2013 roku przekroczyłem 10
% udziału w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu spółki Rubicon Partners SA. Przed nabyciem posiadałem 21 779 809 akcji Rubicon Partners SA, które stanowiły 9,50 % udziału w kapitale zakładowym i dawały prawo do 21 779 809 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 9,50 % udziału w ogólnej liczbie głosów. Obecnie posiadam 24 279 809 akcji Rubicon Partners SA, które stanowią 10,59 % udziału w kapitale zakładowym i dają prawo do 24 279 809 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 10,59 % udziału w ogólnej liczbie głosów. W okresie kolejnych 12 miesięcy nie wykluczam dalszego zwiększenia swojego udziału w ogólnej liczbie głosów, przy czym zwracam uwagę, że w wyniku podpisanej ze Spółką umowy zobowiązałem się do uzupełnienia niedoborów scaleniowych, w wyniku czego może zmniejszyć się liczba posiadanych przez mnie akcji Rubicon Partners SA. Jednocześnie, zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z późniejszymi zmianami, oświadczam, że podmioty ode mnie zależne nie posiadają akcji spółki Rubicon Partners SA.. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Rubicon Partners SA
(pełna nazwa emitenta)
Rubicon Partners SA Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-113 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Emilii Plater 53
(ulica) (numer)
22 208 99 00 22 208 99 01
(telefon) (fax)
biuro@rubiconpartners.pl www.rubiconpartners.pl
(e-mail) (www)
5251347519 010952945
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-29 Grzegorz Golec Piotr Karmelita Członek Zarządu Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1arsdp

Podziel się opinią

Share
d1arsdp
d1arsdp