Trwa ładowanie...
d40emz8
d40emz8
espi

RUCH CHORZÓW S.A. - Lista akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonar ...

RUCH CHORZÓW S.A. - Lista akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ?Ruchu? Chorzów z/s w Chorzowie posiadających co najmniej 5% głosów (6/2013)
Share
d40emz8
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2013
Data sporządzenia: 2015-01-26
Skrócona nazwa emitenta
RUCH CHORZÓW S.A.
Temat
Lista akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ?Ruchu? Chorzów z/s w Chorzowie posiadających co najmniej 5% głosów
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Spółki Ruch Chorzów S.A. z/s w Chorzowie (zw. dalej Spółką) przekazuje poniżej wykaz osób, które wzięły udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30.12.2014 roku (zakończonym 23.01.2015 roku po przerwie w obradach) i posiadały co najmniej 5% w głosach: 1. 4Energy S.A. reprezentowana przez Prezesa Zarządu ? Dariusza Smagorowicza posiadająca 6.757.019 głosów co stanowiło 44,92 % głosów na przedmiotowym Zwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i co stanowi 32,68 % w ogólnej liczbie głosów oraz w kapitale zakładowym Spółki. 2. Dariusz Smagorowicz posiadający 4.131.727 głosów co stanowiło 27,47 % na przedmiotowym Zwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i co stanowi 19,98 % w ogólnej liczbie głosów oraz w kapitale zakładowym Spółki. 3. Miasto Chorzów reprezentowane przez pełnomocnika ? posiadające 4.153.845 co stanowiło 27,61 % głosów na przedmiotowym Zwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i co stanowi 20,09 % w ogólnej liczbie głosów oraz w kapitale zakładowym Spółki.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-26 Dariusz Smagorowicz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d40emz8

Podziel się opinią

Share
d40emz8
d40emz8