Trwa ładowanie...
db04wlg

RUCH S.A. - Rejestracja przez Sąd rejestrowy zmian Statutu RUCH S.A. Wejście w życie zmian w skła...

RUCH S.A. - Rejestracja przez Sąd rejestrowy zmian Statutu RUCH S.A. Wejście w życie zmian w składzie Rady Nadzorczej RUCH S.A. (2/2011)

Share
db04wlg
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2011
Data sporządzenia: 2011-01-12
Skrócona nazwa emitenta
RUCH S.A.
Temat
Rejestracja przez Sąd rejestrowy zmian Statutu RUCH S.A. Wejście w życie zmian w składzie Rady Nadzorczej RUCH S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd RUCH S.A. z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 97/2010 z dnia 22 listopada 2010 r. informuje, iż w dniu 12 stycznia 2011 r. do Spółki wpłynęło postanowienie Sądu rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 30 grudnia 2010 r. o rejestracji w Rejestrze przedsiębiorców KRS zmian Statutu RUCH S.A. powziętych na NWZ Spółki w dniu 22 listopada 2010 r., jak również o wykreśleniu z Rejestru przedsiębiorców KRS (w związku z odwołaniem ze względu na ww. zmiany Statutu) następujących członków Rady Nadzorczej:1. Pana Zdzisława Hanuszewicza,2. Pana Tadeusza Lisieckiego,3. Pana Stefana Kwiatkowskiego.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

db04wlg

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-12 Jerzy Pazura Członek Zarządu
2011-01-12 Grażyna Podsiadło-Zemowska Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

db04wlg

Podziel się opinią

Share
db04wlg
db04wlg