Trwa ładowanie...
d3xrqp1

RUNICOM - Nabycie spółki zależnej przez CASH IN HOLDING S.A. (spółkę z portfela RUNICOM S.A.). (4 ... - EBI

RUNICOM - Nabycie spółki zależnej przez CASH IN HOLDING S.A. (spółkę z portfela RUNICOM S.A.). (4/2015)

Share
d3xrqp1

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 4 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-03 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie spółki zależnej przez CASH IN HOLDING S.A. (spółkę z portfela RUNICOM S.A.). | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd RUNICOM S.A. informuje, że w dniu 2 lutego 2015 roku CASH IN HOLDING S.A. w organizacji z siedzibą w Suwałkach (spółka z portfela RUNICOM S.A.) nabyła 47 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy udział i łącznej wartości nominalnej 4.700,00 zł w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, która dotychczas nie prowadziła działalności operacyjnej. Nabyte udziały stanowią 94% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów. Łączna cena nabycia wyniosła 1.974,00 zł. Jeden udział w ww. spółce nabył RUNICOM S.A. za cenę 42,00 zł. Po jednym udziale w ww. spółce posiadają członkowie Zarządu: Pan Adam Walewski i Pan Marcin Różański. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ww. spółki z ograniczona odpowiedzialnością postanowiło w dniu 2 lutego 2015 roku o zmianach umowy spółki, m. in. zmianie siedziby na Suwałki oraz zmianie nazwy na INVINION Sp. z o. o. Ww. zmiany wymagają rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy. CASH IN HOLDING S.A. buduje grupę kapitałową w obszarze finansów prowadzącą działalność
poprzez podmioty zależne: 1. CASH in Sp. z o. o. - udzielanie pożyczek gotówkowych osobom fizycznym, 2. INVINION Sp. z o. o. ? identyfikacja inwestorów indywidualnych, edukacja oraz doradztwo finansowe. CASH in Sp. z o. o. oferuje pożyczki w wysokości od 500 zł do 2.000 zł na okres od 3 do 12 miesięcy. Swoje produkty sprzedaje przez niezależnych pośredników finansowych na terenie całej Polski. Obecnie sieć sprzedaży liczy niemal 400 partnerów i jest stale rozszerzana. W 2014 roku spółka wypracowała przychody ze sprzedaży w wysokości 1.193.267,00 zł oraz zysk netto 251.236,24 zł. Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3xrqp1

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Robert Sieńkowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3xrqp1

Podziel się opinią

Share
d3xrqp1
d3xrqp1