Trwa ładowanie...
dza54cu
dza54cu
espi

RUNICOM S.A. - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzen...

RUNICOM S.A. - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 lutego 2014 roku (9/2014)
Share
dza54cu
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2014
Data sporządzenia: 2014-02-21
Skrócona nazwa emitenta
RUNICOM S.A.
Temat
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 lutego 2014 roku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd RUNICOM S.A. niniejszym informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21 lutego 2014 roku co najmniej 5% głosów posiadali następujący akcjonariusze: 1. PCH CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie posiadająca 1.167.570 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz 328.287 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 18,16% w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 lutego 2014 roku i 12,81% w kapitale zakładowym oraz 13,89% w ogólnej liczbie głosów, 2. P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) LTD. z siedzibą w Larnace posiadająca 5.871.310 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz 263.126 akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 81,84% w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 lutego 2014 roku i 52,54% w kapitale zakładowym oraz 62,61% w ogólnej liczbie głosów.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RUNICOM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
RUNICOM S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-854 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jana Pawła II 23
(ulica) (numer)
(22) 416 28 93 (22) 416 28 93
(telefon) (fax)
biuro@runicom.pl www.runicom.pl
(e-mail) (www)
7010218603 142215331
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-21 Andrzej Woźniakowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dza54cu

Podziel się opinią

Share
dza54cu
dza54cu