Trwa ładowanie...
drewno
+1

Rząd: będą kary za wwóz do Polski drewna bez zezwolenia

Rząd przyjął założenia do projektu noweli ustawy o lasach, która m.in. będzie ustalała kary za przywóz do Polski drewna bez specjalnego zezwolenia czy wprowadzanie do obrotu nielegalnie pozyskanego drewna lub produktów z niego wytworzonych - poinformował CIR.

Share
Rząd: będą kary za wwóz do Polski drewna bez zezwolenia
Źródło: AKPA
d3lh0wb

Jak wyjaśniło CIR, projektowane zmiany wdrożą do polskich przepisów dwa rozporządzenia unijne. Jedno dotyczy ustanowienia systemu zezwoleń na przywóz drewna do Unii Europejskiej (FLEGT), a drugie - obowiązków podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna (EUTR).

Przywóz do UE produktów z drewna wywiezionych z państw partnerskich jest zakazany, jeżeli dostawa nie jest objęta zezwoleniem FLEGT. Zgodnie z prawem unijnym, każde państwo członkowskie musi określić sankcje nakładane w razie naruszenia tych przepisów. CIR zaznaczyło, że takie kary muszą być "skuteczne, proporcjonalne i odstraszające". W Polsce organem weryfikującym zezwolenia FLEGT będzie Służba Celna.

d3lh0wb

- Naruszenie przez importera obowiązku nałożonego rozporządzeniem będzie skutkować zawieszeniem dopuszczenia do obrotu produktów z drewna oraz wezwaniem do uzupełnienia dokumentów celnych o zezwolenie FLEGT w terminie 60 dni. Koszty przechowywania ładunku do czasu uzyskania zezwolenia będzie ponosił importer. W przypadku, gdy importer nie dostarczy zezwolenia w terminie, służba celna nie dopuści produktów do obrotu, a przedsiębiorcy nakaże wywieźć je poza obszar Wspólnoty - wyjaśniono.

Zgodnie z projektowaną nowelizacją, Inspekcja Ochrony Środowiska będzie monitorować oraz nadzorować podmioty wprowadzające do obrotu drewno i jego produkty. Kontrole mają obejmować wypełnianie wymagań rozporządzenia EUTR. Inspekcja za nieprzestrzeganie prawa będzie nakładała kary od 500 zł do 200 tys. zł. Kary będą mogły się kumulować, a uzyskane z tego tytułu pieniądze trafią do budżetu państwa.

Służba Celna będzie - co kwartał - przesyłać do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska zestawienia dotyczące podmiotów importujących do Polski drewno i produkty z drewna.

d3lh0wb

Podziel się opinią

Share
d3lh0wb
d3lh0wb