Trwa ładowanie...
d17t2nk
rząd

Rząd: dodatkowe grunty dla mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej

Ponad 53 hektary atrakcyjnych dla inwestorów gruntów zostanie włączonych do mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej - zdecydował we wtorek rząd. Dzięki temu ma powstać ok. 1800 nowych miejsc pracy w strefie i ok. 220 w jej otoczeniu.

Share
d17t2nk

Powierzchnia strefy wyniesie 1299,4 ha, a nakłady inwestycyjne - ok. 750 mln zł - podało Centrum Informacyjne Rządu.

Jak poinformowało w komunikacie, ze względu na konieczność stymulowania rozwoju gospodarczego, zdecydowano o włączeniu dodatkowych gruntów do mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej. Tereny przyłączone do strefy nie należą do obszaru Natura 2000.

Jak podało CIR, w gminie Dębica spółka Lerg-Chem wybuduje zakład, w którym zostanie wdrożona innowacyjna technologia produkcji żywicy PLA. Zakład ma produkować ok. 50 tys. ton żywicy PLA rocznie. Dzięki tej inwestycji ma powstać co najmniej 80 nowych miejsc pracy, przy nakładach inwestycyjnych w wysokości ok. 90 mln zł. Zakończenie inwestycji, przy wsparciu publicznym, planowane jest na koniec marca 2015 r.

d17t2nk

W Szczecinie spółka KSO uruchomi - na częściowo zabudowanej działce będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Szczecińskiej Stoczni Remontowej Gryfia SA - zakład, w którym produkowane będą stalowe fundamenty o dużych gabarytach dla morskich siłowni wiatrowych. Inwestycja powinna dać zatrudnienie co najmniej 451 osobom. Nakłady inwestycyjne oszacowano na co najmniej 298 mln zł. Spółka planuje zakończyć przedsięwzięcie, w sytuacji skorzystania z pomocy publicznej, w maju 2015 r.

CIR przekazał, że włączenia dotyczą także terenów w Rzeszowie, Łańcucie, w gminach: Radymno i Sędziszów Małopolski, a także w Mielcu. Wybór projektów inwestycyjnych realizowanych na tych terenach zostanie dokonany w drodze przetargu.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Rzeszowa, teren objęty strefą przeznaczony jest pod zabudowę produkcyjną, składy, magazyny i działalność usługową. Szacuje się, że nowe projekty zapewnią zatrudnienie ok. 380 osobom, przy nakładach inwestycyjnych w wysokości ok. 104,9 mln zł.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Łańcuta wskazano, że dla terenu objętego strefą, pożądane będą inwestycje przemysłowe z możliwością uzupełnienia o zabudowę usługową. Oczekuje się, że dzięki nim powstanie ok. 378 nowych miejsc pracy, przy ok. 104,2 mln zł nakładów.

d17t2nk

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Radymno, teren objęty strefą, przeznaczony jest na powiększenie składowiska odpadów komunalnych wraz z zielenią izolacyjną. Dzięki planowanym inwestycjom ma powstać ok. 273 nowych miejsc pracy, przy nakładach w wysokości ok. 75 mln zł.

Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sędziszów Małopolski, teren objęty strefą jest przeznaczony pod centra usługowo-handlowe i produkcyjno-składowe. Nowo powstałe inwestycje powinny dać zatrudnienie ok. 281 osobom, przy nakładach inwestycyjnych wielkości ok. 77,6 mln zł.

Jak przekazał CIR, nowe regulacje wchodzą w życie 31 sierpnia 2013 r.

d17t2nk

Podziel się opinią

Share
d17t2nk
d17t2nk