Trwa ładowanie...
dkmzdia
rząd

Rząd pozytywnie o poselskim projekcie dot. współpracy rozwojowej

Rada Ministrów na wtorkowym posiedzeniu pozytywnie oceniła poselski projekt noweli ustawy o współpracy rozwojowej, który poszerza zakres udzielanej przez Polskę pomocy rozwojowej i humanitarnej. Rząd zaaprobował też wieloletni programu współpracy rozwojowej na lata 2012-15.

Share
dkmzdia

W projekcie nowelizacji ustawy zaproponowano m.in. zmianę definicji współpracy rozwojowej, tak, by oznaczała ona działania organów administracji rządowej w celu udzielania pomocy nie tylko - tak jak jest to obecnie - państwom rozwijającym się, ale także ich społeczeństwom.

Propozycja podyktowana jest tym, że polska współpraca rozwojowa skierowana jest również do osób np. ubiegających się o status uchodźcy w Polsce, czy biorących udział w programach stypendialnych w Polsce.

"Rada Ministrów popiera poselską propozycję poszerzenia definicji współpracy rozwojowej, co umożliwi jej kierowanie także do społeczeństw państw rozwijających się. Właściwym rozwiązaniem jest też zmiana przepisu umożliwiającego realizowanie działań na rzecz krajów rozwijających się, nie tylko w tych państwach, ale także na terenie Polski" - czytamy w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu przesłanym PAP po posiedzeniu Rady Ministrów.

dkmzdia

Ponadto rząd znowelizował uchwałę w sprawie ustanowienia "Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2012-2015", przedłożoną przez ministra spraw zagranicznych.

Zmiany w programie są związane m.in. ze zmianą nazwy Polskiej Fundacji Międzynarodowej Współpracy na rzecz Rozwoju "Wiedzieć Jak" na - Fundacja Solidarności Międzynarodowej. Zmiana nazwy została odnotowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 13 lutego 2013 r.

Jak czytamy w komunikacie CIR, nowa nazwa czytelniej odzwierciedla ideę działania Fundacji, a ponadto wpłynie pozytywnie na jej wizerunek jako polskiej instytucji promującej i wspierającej procesy demokratyczne i rozwój społeczeństwa obywatelskiego w krajach o skomplikowanej i trudnej sytuacji politycznej.

Kolejna zmiana wprowadzona uchwałą Rady Ministrów do "Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2012-2015" dotyczy możliwości rozszerzenia realizacji działań pomocowych także w innych krajach priorytetowych niż wskazano wcześniej w tym dokumencie. Zmiana związana jest z "Nagrodą Solidarności", która zostanie ustanowiona przez ministra spraw zagranicznych.

dkmzdia

Jednym z jej elementów będzie możliwość rekomendacji przez laureata konkretnego tematu, kraju lub obszaru geograficznego (z listy krajów zatwierdzonej uprzednio przez ministra spraw zagranicznych), na rzecz którego będą realizowane projekty w ramach polskiej współpracy rozwojowej.

Środki przeznaczone na ten element Nagrody Solidarności nie zostaną przekazane laureatowi. Otrzymają je wyłącznie polskie organizacje pozarządowe, wyłonione w drodze otwartego konkursu organizowanego przez Fundację Solidarności Międzynarodowej, bądź realizowane bezpośrednio przez Fundację w ramach zadania zleconego przez ministra spraw zagranicznych.

Projekty pomocowe będą realizowane w krajach lub na rzecz krajów znajdujących się na liście beneficjentów Oficjalnej Pomocy Rozwojowej Komitetu Pomocy Rozwojowej OECD oraz ze względu na szczególne warunki polityczne w tych krajach.

Laureatem nagrody może zostać wyłącznie osoba fizyczna, która w widoczny i faktyczny sposób przyczyniła się do wprowadzenia, umocnienia i obrony demokracji oraz transformacji systemowej na świecie, w poszczególnych krajach lub regionach. Laureat będzie wyłaniany przez Kapitułę Nagrody, której przewodniczyć ma osoba wskazana przez ministra spraw zagranicznych.

Zasady wyłaniania laureata Nagrody, w tym m.in. tryb rekomendacji tematów czy krajów, na rzecz których będą realizowane projekty, zostaną określone w zarządzeniu ministra spraw zagranicznych.

dkmzdia

Podziel się opinią

Share
dkmzdia
dkmzdia