Trwa ładowanie...
d35b17j

Rząd: przerwać prace nad propozycją ws. mikroproducentów energii

Rząd uważa, że należy przerwać prace legislacyjne nad poselskim projektem nowelizacji Prawa energetycznego, który poszerza grono mikroproducentów energii i ma ułatwić im działanie. Analogiczne przepisy znalazły się w ustawie o OZE - głosi stanowisko rządu.

Share
d35b17j

W przyjętym na wtorkowym posiedzeniu stanowisku do projektu Rada Ministrów wskazała, że rząd wprowadził już przepisy dotyczące zmian w instrumentach wspierających rozwój energetyki prosumenckiej. Jak przypomniało Centrum Informacyjne Rządu, obecnie parlament pracuje nad ustawą o odnawialnych źródłach energii (OZE) autorstwa rządu, w którym zawarto rozwiązania wspierające rozwój energetyki prosumenckiej. "Rada Ministrów uważa, że należy odstąpić od prowadzenia prac legislacyjnych nad poselskim projektem nowelizacji prawa energetycznego" - czytamy w komunikacie po posiedzeniu rządu.

W projekcie grupy posłów PSL z czerwca 2014 r. chodzi przede wszystkim o to, by wytwarzanie i sprzedaż energii elektrycznej z mikroinstalacji OZE - tzw. działalność prosumencka - nie stanowiła działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Rządowy projekt ustawy o OZE z podobnymi zapisami trafił do Sejmu miesiąc później, a obecnie ustawą zajmuje się już Senat. Nad projektem poselskim nie toczą się żadne prace od 22 lipca 2014 r., kiedy to odbyło się pierwsze czytanie w komisjach.

d35b17j

Zgodnie z ustawą o OZE, działalność prosumencką mogą uprawiać osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy, a według interpretacji przedstawionej przez Ministerstwo Gospodarki, definicja obejmuje też osoby fizyczne, ale prowadzące działalność gospodarczą.

Posłowie w swoim projekcie chcą, żeby objąć też osoby prawne lub jednostki organizacyjne "niebędące osobą prawną posiadającą zdolność prawną". Chodzi m.in. o samorządy, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe itp. Podobny przepis był w rządowym projekcie o OZE, ale został wykreślony w czasie prac w parlamencie. Podczas dyskusji wskazywano, że nic nie stoi na przeszkodzie by zainteresowane samorządy zakładały spółki celowe dla działalności prosumenckiej.

Posłowie wpisali też w projekcie postulat wyznaczenia sprzedawcy, który obowiązkowo odkupi od prosumenta nadwyżkę energii po średniej cenie sprzedaży energii elektrycznej z poprzedniego roku kalendarzowego. Propozycja ta została już jednak w całości skonsumowana w ustawie o OZE, która nakazuje wyznaczenie tzw. sprzedawcy zobowiązanego, który odkupi energię po cenie ustalanej kwartalnie.

d35b17j

Podziel się opinią

Share
d35b17j
d35b17j