Trwa ładowanie...
d3xpne5
rząd

Rząd za zmianami w Programie dot. istotnych inwestycji gospodarczych

Rada Ministrów przyjęła uchwałę dotyczącą zmian w "Programie wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020" - podało we wtorek Centrum Informacyjne Rządu. Dzięki zmianom Polska ma być nadal atrakcyjna dla inwestorów.

Share
d3xpne5

W komunikacie CIR wskazano, iż głównym celem zmian wprowadzonych do Programu, który rząd przyjął w lipcu 2011 r., jest zwiększenie atrakcyjności Polski dla inwestorów, zarówno zagranicznych, jak i polskich. "Mimo spowolnienia tempa napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w latach 2008-2009 oraz w okresie tzw. drugiej fali kryzysu (lata 2011-2012) Polska odnotowuje stały napływ BIZ. Poszczególne regiony oferują inwestorom korzystne warunki dla działalności gospodarczej, usługowej oraz - co ważne - działalności zaawansowanej technologicznie" - podkreślono w komunikacie.

Dodano, że chodzi o wysokie kwalifikacje pracowników, stosunkowo niskie koszty pracy, stabilność polityczną i gospodarczą oraz łatwy dostęp do rynków UE. "Atutem jest także obszar nowoczesnych usług - usługi księgowe, finansowe, wsparcie działów kadr, usługi, logistyczne, informatyczne związane z badaniami naukowymi oraz stosunkowo pracochłonne, lecz wysoko zaawansowane technologicznie dziedziny przemysłu" - napisano.

W komunikacie wskazano, że utrzymanie przez Polskę pozycji kraju atrakcyjnego dla BIZ pozwoli zwiększyć potencjał gospodarki oraz poprawi konkurencyjność przedsiębiorstw.

d3xpne5

Do najważniejszych zmian zaproponowanych do w Programu należą: obniżenie parametrów znaczących projektów z 1 mld zł kosztów kwalifikowanych i 500 miejsc pracy do poziomu 750 mln zł i 200 miejsc pracy lub 500 mln zł i 500 miejsc pracy; dopuszczenie, w uzasadnionych przypadkach, dłuższego okresu finansowania inwestycji, nie dłużej jednak niż do końca 2020 r.; dopuszczenie możliwości udzielania wsparcia inwestycjom produkcyjnym realizowanym w powiatach o stopie bezrobocia poniżej 75 proc. średniej krajowej. Zaproponowano, by w tych miejscach mogły powstawać inwestycje gwarantujące 500 nowych miejsc pracy przy nakładach 500 mln zł lub 200 miejsc pracy i 750 mln zł. "Zniesienie tego zakazu ma szczególne znaczenie dla regionu Polski Wschodniej, gdzie stopa bezrobocia wśród młodych jest wysoka" - wyjaśniono.

Wśród zmian znalazło się też zwiększenie wsparcia z tytułu kosztów kwalifikowanych inwestycji dla projektów przewyższających znacznie minimalne progi Programu. Jak podkreślono, dotychczasowa wysokość dopuszczalnego wsparcia dla takich projektów była często nieatrakcyjna dla inwestora i nie zachęcała go do lokowania w Polsce inwestycji. "Dla inwestycji o minimalnych kosztach kwalifikowanych 750 mln zł (200 nowych miejsc pracy) lub minimalnych kosztach 500 mln zł (500 miejsc pracy) wysokość wsparcia zwiększy się o 4 proc. pod warunkiem, że dotacja nie będzie łączona: z inną pomocą regionalną w postaci dotacji z budżetu państwa, z pomocą z programów współfinansowanych środkami unijnymi lub ze zwolnieniami podatkowymi w see, obniżenia wymogu minimalnych kosztów inwestycji z 3 mln zł do 1,5 mln zł dla sektora badawczo-rozwojowego, dopuszczenia wspierania projektów B+R (Badania i Rozwój - PAP) z tytułu kwalifikowanych kosztów inwestycji" - czytamy w komunikacie.

CIR stwierdziło, że z praktyki wynika, iż projekty te, towarzyszące projektom produkcyjnym, wymagają znaczących nakładów - od kilku do kilkudziesięciu milionów złotych, chodzi np. o wyposażenie laboratoriów czy zakup maszyn do testowania. W związku z tym wsparcie na tworzenie nowych miejsc pracy nie jest dostateczną zachętą dla inwestora.

"Dlatego proponuje się wsparcie z tytułu kosztów kwalifikowanych inwestycji o wartości co najmniej 10 mln zł i tworzącej minimum 35 miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem. Wsparcie przyfabrycznej działalności B+R daje większe możliwości rozwojowe, zwiększenia wsparcia dla inwestycji realizowanych w jednym z pięciu województw Polski Wschodniej. Inwestycje realizowane w tym regionie mogą obecnie otrzymać premię w wysokości 8 proc., co nie jest wystarczającą zachętą. Dlatego dla inwestycji realizowanych w tym regionie zaproponowano premię w wysokości 20 proc. na tworzenie nowych miejsc pracy oraz zwiększone - o 5 proc. - wsparcie na koszty inwestycji" - czytamy.

"Oczekuje się, że nowe, korzystniejsze zasady udzielania wsparcia dla inwestycji zagranicznych i polskich spowodują większy napływ inwestycji, w tym do regionów o najniższej stopie bezrobocia" - dodano.

W komunikacie stwierdzono też, że Program - o wartości 686,4 mln zł - jest w całości finansowany z budżetu państwa.

d3xpne5

Podziel się opinią

Share
d3xpne5
d3xpne5