Trwa ładowanie...

Sąd: można odliczać pełny VAT od bankowozu i paliwa do niego

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie potwierdził, że podatnik, który wyleasinguje bankowóz, może odliczyć cały VAT zawarty w ratach leasingowych i w cenie paliwa. Zdaniem sądu nie ma znaczenia to, czy podatnik świadczy usługi konwojowania, czy prawnicze.

Share
Sąd: można odliczać pełny VAT od bankowozu i paliwa do niego
Źródło: Thinkstockphotos
d4m4ayu

Sprawa rozpatrywana przez warszawski WSA dotyczyła bankowozu wykorzystywanego przez adwokata do - jak sam twierdził - przewożenia gotówki oraz akt objętych tajemnicą adwokacką. Adwokat leasingował go od firmy leasingowej i był przekonany, że może odliczyć pełny VAT z faktur dokumentujących raty leasingowe, a nie tylko 60 proc. tego podatku. Chciał też odliczać VAT zawarty w fakturach za paliwo.

Argumentem było dla prawnika to, że bankowóz jest pojazdem specjalnym, wymienionym w załączniku do ustawy nowelizującej ustawę o podatku od towarów i usług, i z tego powodu nie ma do niego zastosowanie ograniczenie w odliczaniu podatku VAT.

Izba skarbowa była innego zdania; twierdziła, że wykorzystywanie bankowozu nie jest niezbędne w działalności prawniczej, co najwyżej może być przydatne w tej działalności, ale to za mało do pełnego odliczenia VAT.

d4m4ayu

Sprawa trafiła do Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, a ten uchylił interpretację izby skarbowej (sygn. III SA/Wa 3158/12). Sąd orzekł, że wyjątek dotyczący ograniczenia prawa do odliczenia VAT dotyczy konkretnych pojazdów - w tym wypadku bankowozu - a nie podatnika i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Nie ma znaczenia rodzaj działalności prowadzonej przez podatnika, w której wykorzystuje on bankowóz - stwierdził sąd.

Zdaniem WSA, jeżeli pojazd spełnia cechy pozwalające uznać go za pojazd specjalny i jest on wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych, to podatnik ma prawo odliczyć VAT w całości, a nie tylko w 60 proc.

WSA zwrócił uwagę na to, że z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wynika prawo do odliczenia podatku wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towary i usług wykorzystywanych w działalności opodatkowanej, a wszelkie ograniczenia powinny być interpretowane ściśle.

Podobnie warszawski WSA orzekł 22 lutego br. (sygn. III SA/Wa 2016/12), co - jak powiedział PAP adwokat Marcin Górski - może wskazywać na to, że "zaczyna się kształtować korzystna dla podatników linia orzecznicza".

d4m4ayu

Oba wyroki są jednak nieprawomocne i od obu przysługuje izbom skarbowym skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Obecnie bankowóz jest wymieniony w dwóch załącznikach do dwóch ustaw podatkowych: jednej dotyczącej VAT - z 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym i drugiej - z 15 kwietnia 2011 r. dotyczącej ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych. Z pierwszego z tych załączników wynika, że w odniesieniu do bankowozów nie ma ograniczenia w odliczaniu VAT zawartego w fakturach dokumentujących zakup auta lub jego raty leasingowe.

Jednak izby skarbowe stoją na stanowisku, że należy jeszcze sięgnąć do Prawa o ruchu drogowym i wydanego do niego rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji regulującego, jak powinny być chronione wartości pieniężne przechowywane i transportowane przez przedsiębiorców. Jak napisała Izba Skarbowa w Poznaniu w interpretacji z 1 marca br., "zakup bankowozu powinien być uzasadniony i ściśle powiązany z przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej". Dlatego - zdaniem poznańskiej izby - jeśli przedsiębiorca prowadzi usługi konwojowania, to może odliczyć VAT przy zakupie bankowozu. Jeżeli jednak jest prawnikiem, to nie ma takiego prawa, choćby nawet kupił bankowóz do przewożenia gotówki w celu opłacenia wysokich wpisów sądowych, czy gotówki ściągniętej od dłużników w imieniu swoich klientów. Nie ma też znaczenia - zdaniem poznańskiej izby - że w bankowozie będą przewożone dokumenty objęte tajemnicą zawodową oraz papiery wartościowe, takie jak weksle czy czeki.

d4m4ayu

Podziel się opinią

Share
d4m4ayu
d4m4ayu