Trwa ładowanie...
d3xzw5y
d3xzw5y
espi

SANWIL HOLDING SA - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie (27/2014)

SANWIL HOLDING SA - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie (27/2014)
Share
d3xzw5y
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2014
Data sporządzenia: 2014-10-23
Skrócona nazwa emitenta
SANWIL HOLDING SA
Temat
Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 22.10.2014 r. otrzymał informacje w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, zawiadomienie o przeprowadzeniu przez Prokurenta Spółki Sanwil Holding S.A. transakcji nabycia akcji Spółki na niżej wyszczególnionych warunkach: - nabycie 5.490 akcji po cenie 0,18 PLN w dniu 15.10.2014 r. ? transakcja zawarta na sesji giełdowej; - nabycie 1.500 akcji po cenie 0,18 PLN w dniu 16.10.2014 r. ? transakcja zawarta na sesji giełdowej; - nabycie 6.499 akcji po cenie 0,18 PLN w dniu 17.10.2014 r. ? transakcja zawarta na sesji giełdowej; - nabycie 1.542 akcji po cenie 0,18 PLN w dniu 20.10.2014 r. ? transakcja zawarta na sesji giełdowej; - nabycie 1.963 akcji po cenie 0,18 PLN w dniu 21.10.2014 r. ? transakcja zawarta na sesji giełdowej; Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SANWIL HOLDING SA
(pełna nazwa emitenta)
SANWIL HOLDING SA Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-703 Lublin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Cisowa 11
(ulica) (numer)
81 444 64 80 81 444 64 62
(telefon) (fax)
akcjonariat@sanwil.com www.holding.sanwil.com
(e-mail) (www)
7950200697 650021906
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-23 Adam Buchajski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3xzw5y

Podziel się opinią

Share
d3xzw5y
d3xzw5y