Trwa ładowanie...
d4exd3o
d4exd3o
espi

SARE Spółka Akcyjna - Zawarcie umowy z Animatorem Rynku (15/2014) - EBI

SARE Spółka Akcyjna - Zawarcie umowy z Animatorem Rynku (15/2014)
Share
d4exd3o

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 15 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-22 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy z Animatorem Rynku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki SARE SA z siedzibą w Rybniku (?Spółka?, ?Emitent?) informuje, iż w dniu 22 lipca 2014 r. została zawarta umowa pomiędzy SARE SA a NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie o pełnienie funkcji Animatora Rynku dla akcji Emitenta. Zgodnie z postanowieniami w/w umowy NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna będzie pełnił funkcję Animatora Rynku dla akcji Emitenta i rozpocznie wykonywanie zadań z dniem 1 sierpnia 2014 r. Umowa została zawarta na czas określony 12 miesięcy, a po upływie tego okresu umowa ulegnie automatycznemu przekształceniu w umowę zawartą na czas określony, z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze Stron, z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż umowa z dotychczasowym Animatorem Rynku, Domem Maklerskim PKO Banku Polskiego została rozwiązana za wypowiedzeniem złożonym przez Emitenta. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane
w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Tomasz Pruszczyński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4exd3o

Podziel się opinią

Share
d4exd3o
d4exd3o