Trwa ładowanie...
d36bbx6
espi

SCANMED MULTIMEDIS - Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia (34/2014) - EBI

SCANMED MULTIMEDIS - Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia (34/2014)
Share
d36bbx6

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 34 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-22 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Scanmed Multimedis S.A. z siedzibą w Krakowie, adres: ul.Armii Krajowej 18, 30-150 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000374644 (dalej: ?Spółka?), działając na podstawie art. 504 § 1 i 2 ustawy z dnia 15.09.2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (dalej ?KSH?) po raz pierwszy zawiadamia akcjonariuszy Spółki o zamiarze połączenia Spółki ze spółką Webolit ? Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem podmiotu zagranicznego z siedzibą w Chorzowie, adres: ul. Lwowska 34, 41-500 Chorzów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000049015 (dalej: "Spółka Przejmowana") na warunkach określonych w planie połączenia opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 138/2014 (4517) poz. 9705 z dnia 18 lipca 2014 roku oraz na
stronie internetowej Spółki: www.multimedis.pl w dniu 27 czerwca 2014 roku. Połączenie nastąpi zgodnie z 492 § 1 pkt 1 KSH w związku z art. 515 § 1 KSH oraz 516 § 6 KSH, tzn. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę. Stosownie do treści art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych z uwagi na fakt, iż Spółka posiada 100 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, połączenie spółek nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Warunkiem realizacji powyższego połączenia jest podjęcie uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółki oraz Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej, wyrażających zgodę na połączenie. Akcjonariusze Spółki mogą zapoznać się z dokumentami wskazanymi w art. 505 § 1 KSH, w zakresie wynikającym z art. 516 §6 KSH, w siedzibie Spółki (adres powyżej), od dnia 22 lipca 2014 r. Podstawa prawna: art. 504 § 1 w zw. z art. 402? Kodeksu spółek handlowych, § 3 ust. 2 pkt. 8 i § 3 ust.1 Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i
okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect? | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Joanna Szyman Prezes Zarządu
Aneta Sowińska Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d36bbx6

Podziel się opinią

Share
d36bbx6
d36bbx6