Trwa ładowanie...
d4buniu
espi

SCANMED MULTIMEDIS S.A. - Zmniejszenie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza (18/2013)

SCANMED MULTIMEDIS S.A. - Zmniejszenie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza (18/2013)
Share
d4buniu

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SCANMED MULTIMEDIS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmniejszenie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Scanmed Multimedis S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent") informuje, iż w dniu 24.10.2013r. otrzymał od Promed Invest Sp. z o.o. w Warszawie ("Promed") zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., nr 185, poz. 1439) ("Ustawa"), że wskutek zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki Scanmed Multimedis S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej "Spółka) do kwoty 27.440.000 zł w wyniku emisji 7.340.000 akcji zwykłych serii E stan posiadania Promed akcji Emitenta osiągnął mniej niż 5% w ogólnej liczbie głosów. Promed poinformował, że przed zmianą kapitału posiadał 1.121.778 sztuk akcji Emitenta, stanowiących 5,58% kapitału zakładowego Emitenta wynoszącego 20.100.000 PLN, które to akcje uprawniały do 1.121.778 głosów stanowiących 5,58% w ogólnej liczbie głosów w Spółce (tj. na 20.100.000 ogólnej liczby głosów).
Promed poinformował, że po zmianie kapitału posiada 1.121.778 sztuk akcji Emitenta, stanowiących 4,09% kapitału zakładowego Emitenta wynoszącego 27.440.000 PLN, które to akcje uprawniają do 1.121.778 głosów stanowiących 4,09% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta (tj. na 27.440.000 ogólnej liczby głosów). Promed poinformował, że w związku z art. 60 ust. 4 pkt 5 i 6 Ustawy brak jest innych podmiotów zależnych posiadających akcje Emitenta oraz, że brak jest osób trzecich, które na podstawie umowy przekazały Promed prawo do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SCANMED MULTIMEDIS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SCANMED MULTIMEDIS S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-693 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Adama Bochenka 12
(ulica) (numer)
012 629 89 00 12 370 25 09.
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
677-22-08-459 356701089
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-24 Joanna Szyman Prezes Zarządu
2013-10-24 Stanisław Helbich Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4buniu

Podziel się opinią

Share
d4buniu
d4buniu