Trwa ładowanie...
d3obpou

SCO-PAK S.A. - Zawarcie umowy znaczącej (1/2015)

SCO-PAK S.A. - Zawarcie umowy znaczącej (1/2015)

Share
d3obpou

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-02 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | SCO-PAK S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy znaczącej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z §5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd SCO-PAK SA ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 31 stycznia 2014 roku powziął informację o podpisaniu przez dostawcę energii umowy na sprzedaż energii elektrycznej. Umowa sprzedaży energii elektrycznej została zawarta z Energa-Obrót SA z siedzibą w Gdańsku. Umowa została zawarta na czas określony, na okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku. Przedmiotem umowy jest sprzedaż energii elektrycznej w ilości około 20 GWh rocznie, łącznie dla wszystkich obiektów stanowiących miejsca dostarczania energii Emitenta. Zapisy umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przez dostawców energii elektrycznej dla tego typu umów. Sprzedawcy energii przysługuje wynagrodzenie w okresach miesięcznych, wyrażone
iloczynem ilości sprzedanej energii w MWh i stawki za 1 MWh energii. Określona umową stawka za 1 MWh nie odbiega od cen rynkowych energii. Umowa nie zawiera kar umownych, o których mowa w § 9 ust. 5 powołanego rozporządzenia ani nie jest uzależniona od spełnienia warunków zawieszających ani rozwiązujących. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt, iż wartość umowy przekroczyła 10% kapitałów własnych Emitenta. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3obpou

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SCO-PAK SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SCO-PAK S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-383 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Prosta | | 28 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 82 565 40 17 | | +48 82 565 47 57 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 563-15-88-270 | | 110150964 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-02 Grzegorz Pleskot Prezes Zarządu Grzegorz Pleskot
2015-01-02 Maciej Pleskot Wiceprezes Zarządu Maciej Pleskot

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3obpou

Podziel się opinią

Share
d3obpou
d3obpou