Trwa ładowanie...
d3bydld

Seco/Warwick: Odpisy na łącznie 15,7 mln zł obciążą wyniki za IV kw. 2015 r.

Warszawa, 19.02.2016 (ISBnews) - Seco/Warwick dokonał odpisów aktualizujących na kwoty 8,4 mln zł oraz 7,3 mln zł, które obciążą skonsolidowane wyniki za IV kw. i 2015 r., podała spółka. Zarząd analizuje także, czy zaistniały przesłanki do utraty wartości firmy spółki Retech Systems LLC.

Share
d3bydld

"Po uzyskaniu wstępnych niezaudytowanych informacji finansowych za IV kw. 2015, według aktualnego stanu wiedzy, zarząd Seco/Warwick S.A. podjął uchwałę:

- o dokonaniu odpisu aktualizującego "wartość firmy" oraz środków trwałych w spółce zależnej Seco/Warwick Corporation (z siedzibą w Stanach Zjednoczonych) w kwocie 8,4 mln zł,

- o dokonaniu odpisów aktualizujących należności w spółce zależnej Seco/Warwick Allied w kwocie 7,3 mln zł (wpływ na skonsolidowany wynik netto 75%) - czytamy w komunikacie.

d3bydld

Kwoty te obciążą skonsolidowane wyniki Seco/Warwick za IV kw. 2015 r. Wartości odpisów opierają się na wstępnych, niezaudytowanych danych finansowych, w związku z czym kwoty te po badaniu sprawozdań finansowych za rok 2015 mogą ulec zmianie, zaznaczono.

"Niezależnie od powyższego, zarząd jest w trakcie oceny czy zaistniały przesłanki do utraty wartości firmy spółki Retech Systems LLC. Ewentualne decyzje o dokonaniu odpisu wartości firmy zostaną podjęte przy zamknięciu i badaniu sprawozdania rocznego emitenta i grupy emitenta za rok 2015" - czytamy dalej.

Ponadto zarząd po konsultacji z audytorem zdecydował o korekcie okresu rozliczania kosztów programu motywacyjnego dla pracowników i kadry zarządzającej. W wyniku korekty kwota 3,1 mln zł zostanie wykazana w sprawozdaniu finansowym jako błąd podstawowy w pozycji "nierozliczony wynik z lat ubiegłych". Dotychczas wykazywana kwota kosztów programu obciążająca wynik roku 2015 wynosiła 2,1 mln zł, po korekcie kwota ta wynosi natomiast 0,4 mln zł.

Niezaudytowany skonsolidowany raport finansowy Seco/Warwick za IV kw. 2015 r. zostanie przekazany do publicznej wiadomości 29 lutego br. Zaudytowany jednostkowy i skonsolidowany raport finansowy za rok 2015 zostaną przekazane do publicznej wiadomości 2 maja br.

Seco/Warwick S.A. to jeden z największych na świecie producentów pieców do obróbki cieplnej metali. Do głównych rynków, w których działają odbiorcy jej produktów zaliczyć można przemysł motoryzacyjny, lotniczy, energetyczny, maszynowy, narzędziowy i metalurgię aluminium. Spółka od 2007 roku notowana jest na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)

d3bydld

Podziel się opinią

Share
d3bydld
d3bydld