Trwa ładowanie...
d6tf23e
d6tf23e
espi

SECO/WARWICK S.A. - Informacja o terminach publikacji raportów okresowych w 2015 przez SECO/WARWI ...

SECO/WARWICK S.A. - Informacja o terminach publikacji raportów okresowych w 2015 przez SECO/WARWICK S.A. (7/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d6tf23e

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | SECO/WARWICK S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o terminach publikacji raportów okresowych w 2015 przez SECO/WARWICK S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd SECO/WARWICK S.A. (Spółka) zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie), informuje, że raporty okresowe w roku 2015 będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach: Raporty kwartalne: ?skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2014 r. - w dniu 02/03/2015 r. ?skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015 r. - w dniu 15/05/2015 r. ?skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015 r. - w dniu 16/11/2015 r. Raport półroczny ?skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2015 r. - w dniu 31/08/2015 r. Jednocześnie zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, Spółka oświadcza, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznych zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe
sprawozdania finansowe. Raporty roczne: ?jednostkowy raport roczny za rok 2014 - w dniu 30/04/2015 r. ?skonsolidowany raport roczny za rok 2014 - w dniu 30/04/2015 r. Zarząd SECO/WARWICK S.A. informuje również, że na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia odstępuje się od publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2015 roku. Podstawa prawna: § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009 Nr 33 poz. 259). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SECO/WARWICK S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
66-200 Świebodzin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Sobieskiego 8
(ulica) (numer)
(0 68) 38 20 500 (0 68) 38 20 555
(telefon) (fax)
info@secowarwick.com.pl www.secowarwick.com.pl
(e-mail) (www)
PL9270100756 970011679
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-20 Paweł Wyrzykowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d6tf23e

Podziel się opinią

Share
d6tf23e
d6tf23e