Trwa ładowanie...
d40alhh
espi

SECO/WARWICK S.A. - Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego (5/2014)

SECO/WARWICK S.A. - Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego (5/2014)
Share
d40alhh

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-02-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SECO/WARWICK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd SECO/WARWICK S.A. ("Spółka") informuje o otrzymaniu w dniu 04.02.2014 r. Postanowienia Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 28.01.2014 r., sygnatura sprawy: ZG.VIII NS-REJ.KRS/000223/14/060 w sprawie rejestracji zmian w kapitale zakładowym Spółki. Zgodnie z ww. postanowieniem zarejestrowano podwyższenie kapitału zakładowego o 27.518 akcji serii E, które zostały objęte w ramach realizacji programu motywacyjnego, o czym spółka informowała raportem nr 43/2013 z dnia 03.12.2013 r. Spółka przypomina, że zgodnie z art. 451 § 2 oraz art. 452 § 1 kodeksu spółek handlowych, nabycie praw z akcji serii E oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpiło z chwilą zapisania akcji serii E na rachunku papierów wartościowych. Zgodnie z powyższym z dniem 20.12.2013 r. po zarejestrowaniu w Krajowym Depozycie 27.518 (dwadzieścia siedem tysięcy pięćset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki kapitał zakładowy wynosi 2.136.039,40 zł, a
ogólna liczba głosów ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 10.680.197 głosów. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009 Nr 33 poz. 259, z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SECO/WARWICK S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
66-200 Świebodzin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Sobieskiego 8
(ulica) (numer)
(0 68) 38 20 500 (0 68) 38 20 555
(telefon) (fax)
info@secowarwick.com.pl www.secowarwick.com.pl
(e-mail) (www)
PL9270100756 970011679
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-04 Paweł Wyrzykowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d40alhh

Podziel się opinią

Share
d40alhh
d40alhh