Trwa ładowanie...
d2py04y
d2py04y
espi

SECO/WARWICK S.A. - Udzielenie poręczenia spółce zależnej (18/2015)

SECO/WARWICK S.A. - Udzielenie poręczenia spółce zależnej (18/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2py04y

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-13 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | SECO/WARWICK S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Udzielenie poręczenia spółce zależnej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego z dnia 6 lipca 2012 r. nr 21/2012 Zarząd SECO/WARWICK S.A. (?Spółka?, ?Emitent?) informuje, o podpisaniu aneksów przedłużających poręczenia za zobowiązania spółki RETECH SYSTEMS LLC z siedzibą w USA (podmiot w 100% zależny od SECO/WARWICK S.A.). Poręczenia stanowią zabezpieczenie linii kredytowo- gwarancyjnych w banku HSBC BANK USA, N.A. Poręczenia zostały udzielone do kwoty 5.500.000 USD (słownie: pięć milionów pięćset tysięcy dolarów) oraz do kwoty 16.000.000 USD (słownie: szesnaście milionów dolarów) i obejmują spłatę należności głównej wraz z odsetkami, prowizjami, opłatami i kosztami wynikającymi z umowy. Łączna wartość udzielonych poręczeń w przeliczeniu wynosi ok. 84.153.150 PLN. Poręczenia obowiązywać będą do 30.06.2018 roku. Warunki udzielonych poręczeń nie odbiegają od powszechnie stosowanych. Aneksowane umowy poręczenia nie zawierają postanowień dotyczących warunków finansowych, w tym wynagrodzenia dla Emitenta, przysługujących z tytułu udzielenia poręczeń.
Podstawą obowiązku przekazania raportu bieżącego jest fakt, że kwota poręczenia Umowy przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009 Nr 33 poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SECO/WARWICK S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
66-200 Świebodzin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Sobieskiego 8
(ulica) (numer)
(0 68) 38 20 500 (0 68) 38 20 555
(telefon) (fax)
info@secowarwick.com.pl www.secowarwick.com.pl
(e-mail) (www)
PL9270100756 970011679
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-13 Paweł Wyrzykowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2py04y

Podziel się opinią

Share
d2py04y
d2py04y