Trwa ładowanie...
d1508z9
d1508z9
espi

SECUS PIERWSZY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SPÓŁEK NIEPUBLICZNYCH - Zwołanie Zgromadzenia Inwes...

SECUS PIERWSZY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SPÓŁEK NIEPUBLICZNYCH - Zwołanie Zgromadzenia Inwestorów (23/2013)
Share
d1508z9

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | WIADOMOŚĆ | | |
| | | | |
| | Zarząd GO TFI SA niniejszym informuje, iż na podstawie art. 6 ust. 3 statutu w zw. z art. 6 ust. 1 Statutu Secus FIZ zwołuje na 23 sierpnia 2013r. na godz. 16 Zgromadzenie Inwestorów Funduszu z następującym porządkiem obrad:1. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia Inwestorów do podejmowania uchwał,2. Przyjęcie porządku obrad,3. Podjęcie uchwały ws. wezwania GO TFI SA do przedłużenia czasu trwania Funduszu do dnia 1 grudnia 2014r.,4.Podjęcie uchwały ws. wezwania GO TFI SA do bezkosztowego przekazania na rzecz SovereignFund Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA zarządzania Funduszem i ogłoszenie zmian w Statucie Funduszu w zakresie określonym w art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 maja 2004r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. nr 146 poz. 1546 ze zm.) poprzez wskazanie SovereignFund Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA jako towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego Funduszem oraz jego siedziby i adresu jako siedziby i adresu Funduszu.Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie GO TFI SA w Warszawie
ul. Stawki 2.Uprawnionymi do udziału w Zwyczajnym Zgromadzeniu Inwestorów są Uczestnicy Funduszu, którzy nie później niż na 7 (siedem) dni przed dniem odbycia Zgromadzenia złożą w siedzibie GO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., świadectwa depozytowe wydane zgodnie z art. 9 i 10 ustawy z dn. 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005, nr 185, poz. 1538 z późn. zm.), potwierdzające posiadanie certyfikatów inwestycyjnych SECUS Pierwszego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Spółek Niepublicznych. | | |
| | | | |
| | | | |
| | Plik | Opis | |
| | | | |
| | | | |

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr 23 / 2013
(numer kolejny raportu / rok)
Data przekazania:
Nazwa podmiotu: SECUS PIERWSZY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SPÓŁEK NIEPUBLICZNYCH
Temat raportu: Zwołanie Zgromadzenia Inwestorów
Podstawa prawna § 42 ust. 1 pkt 21 oie - wyznaczenie daty zgromadzenia inwestorów

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-25 Beata Kielan Prezes Zarządu
2013-07-25 Tomasz Kołodziejak Wiceprezes Zarządu

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d1508z9

Podziel się opinią

Share
d1508z9
d1508z9