Trwa ładowanie...
dnbc4wt

Sejm/ Komisje zajęły się senackim projektem zmian w ustawie o odpadach

Obowiązek sporządzania planów inwestycyjnych dla instalacji do przetwarzania odpadów wprowadza senacki projekt zmian w ustawie o odpadach, którego pierwsze czytanie przeprowadziły w czwartek sejmowej komisje ochrony środowiska i samorządu terytorialnego.
Share
dnbc4wt

Według przedstawiającej projekt senator Jadwigi Rotnickiej (PO) najważniejsze było wprowadzenie do ustawy o gospodarowaniu odpadami obowiązku sporządzania planów inwestycyjnych, aby samorząd województwa przy budowie instalacji do utylizacji odpadów mógł korzystać z funduszy krajowych, jak i unijnych. Z początku plany miał zatwierdzać minister środowiska, jednak zdecydowano, że będzie je tylko opiniował - tłumaczyła.

Obecny na posiedzeniu wiceminister środowiska Janusz Ostapiuk zauważył, że dla Komisji Europejskiej warunkiem otrzymania przez Polskę pieniędzy na gospodarkę odpadami w perspektywie budżetowej 2014-2020 jest uporządkowanie wojewódzkich i krajowego planów gospodarki odpadami.

"KE nie jest zadowolona z faktu realizowania inwestycji w gospodarce odpadami w dotychczasowym kształcie. Zauważa, że w niektórych regionach występuje przesycenie instalacjami, inne regiony z kolei mają tych instalacji za mało. W konsekwencji powstaje nie do końca spójna sytuacja, gdzie odpady (...) są wożone nawet poza regiony wobec braku możliwości przerobowych w określonym regionie" - powiedział wiceminister.

dnbc4wt

Senator uzasadniała zmiany potrzebami samorządów i wymogami nakładanymi na Polskę przez Komisję Europejską. Przypomniała, że dotychczas regiony gospodarki odpadami musiały pokrywać się z obszarami województw. Do senackiego projektu - wskazała - dodano możliwość włączenia gmin z innych województw.

W projekcie zawarto ponadto definicję "ponadregionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych". Ma być rozumiana jako "ponadregionalna spalarnia odpadów komunalnych o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru, który zamieszkuje 500 tys. mieszkańców".

Wiceminister dodał, że projekt ustawy jest satysfakcjonujący dla rządu i przyjazny dla systemu gospodarowania odpadami.

dnbc4wt

Podziel się opinią

Share
dnbc4wt
dnbc4wt