Trwa ładowanie...
d2sbk1z
11-03-2016 12:18

Sejm przyjął projekt ustawy dot. Azjatyckiego Banku Inwestycji Strukturalnych

Warszawa, 11.03.2016 (ISBnews) - Sejm przyjął projekt ustawy o ratyfikacji umowy o utworzeniu  Azjatyckiego Banku Inwestycji Strukturalnych (AIIB), sporządzonej w Pekinie 29 czerwca 2015 r. Polska obejmie udział w kapitale banku na poziomie 831,8 mln USD, z czego 20%, tj. 166,4 mln USD. zostanie wniesione w gotówce, podano w uzasadnieniu. 

d2sbk1z
d2sbk1z

"Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji umowy o utworzeniu Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych, sporządzonej w Pekinie dnia 29 czerwca 2015 r. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia" - czytamy w ustawie.

W wyniku negocjacji z udziałem 57 państw uzgodniony został statut banku i rozpoczął się proces jego podpisywania i ratyfikacji przez poszczególne kraje. Do 31 grudnia 2015 r. umowę podpisało wszystkich 57 państw, które brały udział w negocjacjach, a 18 krajów dokonało ratyfikacji umowy.

"Akcesję Polski do AIIB należy przede wszystkim postrzegać jako realizację celów gospodarczych Polski w średnim i długim okresie. Jedną z możliwości wspierania wzrostu gospodarczego w Polsce jest ekspansja międzynarodowa polskich przedsiębiorstw. Sprzyjać temu może udział polskich producentów i usługodawców w realizacji projektów finansowanych przez AIIB, w sposób bezpośredni oraz w charakterze podwykonawców" - czytamy w uzasadnieniu ustawy.

Członkostwo Polski w AIIB może ułatwiać dostęp do postępowań przetargowych mających na celu wyłonienie wykonawców i dostawców ww. projektów, jak również zapewniać dostęp do informacji o tego typu możliwościach, podano także.

d2sbk1z

Dodatkowo współfinansowanie przez bank projektów inwestycyjnych realizowanych z udziałem polskich podmiotów, nawet w niewielkim zakresie, w tym jako podwykonawców, zdecydowanie poprawia bezpieczeństwo finansowe takich projektów, gdyż bank dodatkowo sprawdza wiarygodność kontrahentów i przesłanki ekonomiczne całego przedsięwzięcia. Jest to szczególnie ważne dla tych polskich podmiotów, które dopiero budują lub planują swoje relacje z partnerami z rynku azjatyckiego.

Decyzja Polski wpisuje się w politykę zacieśniania stosunków z Chinami oraz zwiększania aktywności w Azji, podano także.

W efekcie negocjacji umowy założycielskiej ustalono, iż kapitał banku wyniesie 100 mld USD, a udziały poszczególnych krajów zostaną wyliczone zgodnie z formułą opartą o produkt krajowy brutto (PKB) z uwzględnieniem jego wielkości wyliczonej wg kursów bieżących (proporcja 60%) oraz wg parytetu siły nabywczej (proporcja 40%).

"Zgodnie z tą kalkulacją, Polska ma prawo subskrybować kapitał na poziomie 831,8 mln USD, co oznacza łączny udział w kapitale banku na poziomie 0,8475%.W ramach subskrypcji kapitału tylko 20% wpłacane będzie w gotówce, tj. w przypadku Polski 166,4 mln USD (w 5 równych ratach, począwszy od 2016 roku)" - czytamy dalej.

d2sbk1z

Przedmiotowa wpłata, poniesiona z budżetu państwa, nie powiększy deficytu sektora finansów publicznych i nie stanowi wydatku z punktu widzenia reguły wydatkowej. Środki na ten cel zabezpieczone zostały w ustawie budżetowej na 2016 rok w cz. 98 - przychody i rozchody związane z finansowaniem potrzeb pożyczkowych budżetu państwa. Dodatkowo dochody banku, po uprzednim odpisaniu ich części na rezerwy, rozdysponowywane będą w przyszłości w formie dywidend dla członków, podano także.

Udział Polski w AIIB byłby porównywalny z udziałami w innych międzynarodowych instytucjach finansowych - nasz udział w Banku Światowym wynosi 0,65%, w Europejskim Banku Inwestycyjnym - 2,06%, a w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju - 1,28%.

W statucie banku ostateczny termin złożenia aktu ratyfikacyjnego u depozytariusza (rządu ChRL) wyznaczono na dzień 31 grudnia 2016 r. W interesie Polski jest jak najszybsza ratyfikacja, gdyż zapewni ona pełne członkostwo w banku z prawem głosu przy podejmowaniu decyzji przez organy banku oraz z prawem obsady stanowisk, które mogą zostać Polsce przyznane, podsumowano w uzasadnieniu.

(ISBnews)

d2sbk1z
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2sbk1z