Trwa ładowanie...
dush96l

Sejm za dalszymi pracami nad projektami ws. opcji walutowych

9.10.Warszawa (PAP) - Sejm opowiedział się w piątkowym głosowaniu za kontynuowaniem prac nad dwoma poselskimi projektami ustaw mających na celu rozwiązanie problemów wynikających z...

Share
dush96l

9.10.Warszawa (PAP) - Sejm opowiedział się w piątkowym głosowaniu za kontynuowaniem prac nad dwoma poselskimi projektami ustaw mających na celu rozwiązanie problemów wynikających z opcji walutowych. Tym samym trafią one ponownie do Komisji Finansów Publicznych.

Sejm odrzucił wniosek Sławomira Neumanna (PO), pozytywnie zaakceptowany przez komisję finansów, aby oba projekty odrzucić.

Wiceminister finansów Ludwik Kotecki powiedział przed głosowaniem, że nie ma oficjalnego stanowiska rządu w tej sprawie, ale resort negatywnie ocenia propozycje poselskie.

dush96l

"Obarczone są one poważnymi wadami prawnymi, na które wskazywało nie tylko ministerstwo finansów, ale także Narodowy Bank Polski i Sąd Najwyższy. Te projekty mogą wywołać poważne, negatywne skutki finansowe dla Skarbu Państwa" - wyjaśnił.

Inne zdanie na temat projektów wyraził jednak wicepremier Waldemar Pawlak. Powiedział, że zgodnie z danymi GUS za IV kw. 2008 r., przedsiębiorstwa niefinansowe straciły na transakcjach finansowych ok. 17 mld zł, a w I kw. 2009 r. strata wynosiła 10 mld zł.

Poselskie projekty ustaw dotyczą rozwiązania takich sytuacji, w których między bankiem a przedsiębiorcą zawarta została asymetryczna umowa w sprawie opcji (chodzi o nierównomiernie rozłożone ryzyko na strony umów) lub gdy umowa była zawarta w wyniku zastosowania przez bank lub firmę inwestycyjną nieuczciwych praktyk.

PSL chce m.in., by w przypadku braku ugody między przedsiębiorstwami i bankami, firmy mogły odstępować od umowy o opcje, a także, by w czasie negocjacji nie było można ogłosić ich upadłości. PiS proponuje, aby w przypadku braku porozumienia między bankiem a firmą, o ewentualnym unieważnieniu umowy decydowały sądy. (PAP)

mmu/ je/ woj/ pam/

dush96l

Podziel się opinią

Share
dush96l
dush96l