Trwa ładowanie...
d1smyy5

Sejm za poprawkami Senatu do noweli o zapobieganiu zanieczyszczania morza

Sejm przyjął w piątek poprawki Senatu do noweli o zapobieganiu zanieczyszczania morza przez statki. Zgodnie z nowelą od 2015 r. zawartość siarki w paliwie żeglugowym ma być obniżona i wynosić 0,1 proc. Teraz można stosować paliwa z zawartością siarki na poziomie 1 proc.
Share
d1smyy5

Teraz ustawa trafi do prezydenta.

Przyjęte przez posłów poprawki izby wyższej dotyczą uzupełnienia przepisów o umożliwienie dyrektorowi Urzędu Morskiego kontroli księgi, w której zapisano informacje dot. zrzucania przez statek paliwa zawierającego zbyt dużą ilość siarki, dodania przepisu o karach dla kapitana statku, jeśli takie zapisy nie są prowadzone lub przedstawiane oraz ujednolicenia terminów dot. wielkości statków z innymi obowiązującymi w Polsce aktami prawnymi.

Podczas prac senackich reprezentujący komisję senator Andrzej Kobiak (PO) przyznał, że zmiany w prawie spowodują wzrost kosztów dla armatorów, ale - jak mówił - nie można już odwlekać zmian, gdyż spowodowałoby to nałożenie na Polskę kar. Wprowadzenie nowelizacji wynika bowiem z dyrektywy Unii Europejskiej w zakresie m.in. zawartości siarki w paliwach żeglugowych oraz międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (MARPOL).

d1smyy5

Zgodnie z międzynarodowymi wymogami, od 2015 r. maksymalna zawartość siarki w paliwach stosowanych przez statki pływające m.in. po Morzu Bałtyckim, Morzu Północnym, Morzu Karaibskim, kanale La Manche oraz wodach wzdłuż wybrzeża Ameryki Północnej ma być obniżona i może wynosić 0,1 proc.

Zaostrzone reguły zawartości siarki w paliwach żeglugowych, mają przyczynić się do poprawy sytuacji środowiska naturalnego m.in., jakości powietrza w strefach przybrzeżnych, co wpłynie na poprawę zdrowia ludzi. Tlenek siarki odpowiedzialny jest również m.in. za kwaśne deszcze.

Aby armatorzy mogli wywiązać się z nowych obowiązków, w noweli ustawy zaproponowano alternatywę dla stosowania paliw niskosiarkowych (0,1 proc.). Mają nimi być technologie, których zastosowanie spowoduje redukcję siarki, dzięki czemu będzie porównywalna z zastosowaniem paliw niskosiarkowych. Statki będą mogły być wyposażane np. w pokładowe systemy oczyszczania spalin z siarki. Możliwe będą również alternatywne rozwiązania napędu statków, takie jak LNG, biopaliwa czy metanol.

d1smyy5

Podziel się opinią

Share
d1smyy5
d1smyy5