Trwa ładowanie...
dawuy2a

Sejmowa komisja odrzuciła poselskie projekty ws. opcji walutowych

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych
opowiedziała się w piątek za odrzuceniem w pierwszym czytaniu
trzech poselskich projektów ustaw mających na celu rozwiązanie
problemów wynikających z opcji walutowych.

Share
dawuy2a

Wniosek o odrzucenie projektów PSL, Lewicy i PiS złożył poseł PO Sławomir Neumann.

Gdy w ub. roku złoty umacniał się, przedsiębiorstwa sprzedające swoje usługi bądź towary za waluty obce zawierały z bankami umowy o tzw. opcje walutowe. Chciały w ten sposób zabezpieczyć się przed ryzykiem kursowym. Gdy złoty się osłabił, banki skorzystały z możliwości kupna waluty w ramach opcji, co w wielu przypadkach postawiło firmy w trudnej sytuacji. Nie zawsze jednak umowy z bankami służyły jedynie do zabezpieczenia kursowego i zawierali je nie tylko eksporterzy.

Poselskie projekty ustaw dotyczą rozwiązania takich sytuacji, w których między bankiem a przedsiębiorcą zawarta została asymetryczna umowa w sprawie opcji (chodzi o nierównomiernie rozłożone ryzyko na strony umów) lub gdy umowa była zawarta w wyniku zastosowania przez bank lub firmę inwestycyjną nieuczciwych praktyk.

dawuy2a

PSL i Lewica chciały m.in., żeby w przypadku braku ugody między przedsiębiorstwami i bankami firmy mogły odstępować od umowy o opcje oraz żeby w czasie negocjacji nie było można ogłosić ich upadłości. PiS proponował, aby w przypadku braku porozumienia między bankiem a firmą o ewentualnym unieważnieniu umowy decydowały sądy.

Według przewodniczącego sejmowej komisji finansów Zbigniewa Chlebowskiego (PO), projekty te zawierają regulacje "niezgodne z konstytucją, prawem unijnym i bardzo szkodliwe dla gospodarki, całego sektora finansowego i bankowego".

Szef klubu PO wyjaśnił we wtorek, że ponad 70 proc. umów opcyjnych już zostało rozwiązanych, a w lipcu mają zostać rozwiązane pozostałe.
_ Porozumienie między przedsiębiorcami a bankami jest najlepszą formą rozwiązania tego problemu _- podkreślił Chlebowski. Dodał, że rząd nie przewiduje żadnych innych rozwiązań.

W połowie kwietnia sejmowa Komisja Ustawodawcza zdecydowała, że - mimo zastrzeżeń co do zgodności z konstytucją i prawem unijnym poselskich projektów PiS, PSL i Lewicy, dotyczących opcji walutowych - można nad nimi dalej pracować i projekty trafiły do Komisji Finansów Publicznych.

dawuy2a

Podziel się opinią

Share
dawuy2a
dawuy2a