Trwa ładowanie...
d36ox0d
deficyt

Sejmowe komisje za projektami budżetu dla wojewodów i rezerw celowych

Sejmowe komisje infrastruktury i samorządu terytorialnego zaakceptowały w środę projekt budżetów wojewodów na 2012 r. w zakresie działów: transport i łączność, gospodarka mieszkaniowa i działalność usługowa oraz projekt rezerw celowych.

Share
d36ox0d

W dziale transport i łączność w 2012 r. dochody zaplanowano w wysokości 64 mln 886 tys. zł, głównie z wpływów z tytułu kar i grzywien w związku z naruszeniem przepisów ustawy o transporcie drogowym (59 mln 714 tys. zł) oraz z wpływów z najmu i dzierżawy obiektów na przejściach granicznych (3 mln 741 tys. zł).

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 900 mln 895 tys. zł (z czego wydatki bieżące: 731 mln 610 tys. zł, a majątkowe - 169 mln 285 tys. zł). Na sfinansowanie krajowych pasażerskich przewozów autobusowych zaplanowano 591 mln 709 tys. zł, na utrzymanie przejść granicznych - 76 mln 846 tys. zł, a na Inspekcję Transportu Drogowego - 62 mln 865 tys. zł.

Na budowę i rozbudowę drogowych przejść granicznych w Dołhobyczowie, Dorohusku i Zosinie (lubelskie) - przeznaczono 104 mln 381 tys. zł, a na realizację "Programu rozwoju infrastruktury granicznej na polsko-ukraińskiej granicy państwowej w latach 2010-2013" - 36 mln 328 tys. zł. Województwo podlaskie otrzyma 16 mln 186 tys. zł, głównie na budowę przejścia granicznego w Połowcach, a warmińsko-mazurskie - 8 mln zł m.in. na rozbudowę i przebudowę drogowego przejścia granicznego w Gołdapi. Na zakup urządzeń służących do kontroli w nowym terminalu lotniczym przejścia granicznego Wrocław-Strachowice (dolnośląskie) zaplanowano 374 tys. zł.

d36ox0d

W dziale gospodarka mieszkaniowa dochody w 2012 r. zaplanowano w wysokości 1 mld 67 mln 136 zł, co stanowi 108,6 proc. dochodów na 2011 r. głównie z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami. Natomiast wydatki w tym dziale zaplanowano na 47 mln 62 tys. zł, co stanowi 99,9 proc. wydatków zaplanowanych w 2011 r. Wydatki te będą głównie przeznaczone na wyceny nieruchomości Skarbu Państwa dla celów aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, zarząd, regulowanie stanów prawnych i wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz Skarbu Państwa. Na dotacje celowe realizowane przez samorząd terytorialny w zakresie gospodarki mieszkaniowej zaplanowano 38 mln 19 tys. zł.

W dziale działalność usługowa dochody zaplanowano w wysokości 15 mln 156 tys. zł, co stanowi 101,3 proc. dochodów z 2011 r. Pochodzą one głównie z tytułu grzywien i kar nakładanych przez jednostki nadzoru budowlanego. Natomiast wydatki w tym dziale mają wynieść 261 mln 554 tys. zł, co stanowi 102 proc. wydatków z 2011 r. Najwięcej zaplanowano na prace geodezyjne i kartograficzne - 38 mln 263 tys. zł, a na zajmujące się tą dziedziną ośrodki - 9 mln 853 tys. zł. Na dotacje celowe jednostek samorządu terytorialnego z zakresu działalności usługowej zaplanowano 211 mln 118 tys. zł. Pieniądze te przeznaczone zostaną głównie na prace geologiczne (nieinwestycyjne).

Posłowie zaakceptowali również projektowane rezerwy celowe na 2012 r. Na infrastrukturę drogową i portową zaplanowano 110 mln 742 tys. zł. Rezerwa ta stanowi ekwiwalent złotowy środków finansowych przyznanych w Polsce na mocy umów kredytowych zawartych z Międzynarodowymi Instytucjami Finansowymi (Europejski Bank Inwestycyjny, Bank Światowy) m.in. na budowę Drogowej Trasy Średnicowej - drogi ekspresowej pomiędzy aglomeracją katowicką a gliwicką oraz na realizację projektu utrzymania i rehabilitacji dróg.

Rezerwa na sfinansowanie ustawowych ulg przejazdowych ma wynieść 80 mln zł. Chodzi o ulgi dla studentów, doktorantów, osób niewidomych.

d36ox0d

Na informatyzację, rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz upowszechnianie szerokopasmowego dostępu do internetu przewiduje się 31 mln 580 tys. zł. 27 mln złotych ma stanowić rezerwę celową na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami. Chodzi m.in. o odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg.

Natomiast planowana rezerwa na opłaty dotyczące czarteru samolotów zewnętrznych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów wyniosła 8 mln zł. Chodzi o czarter dwóch samolotów Embraer ERJ (6 mln 250 tys. zł) oraz opłaty za loty samolotami długodystansowymi (1 mln 750 tys. zł).

d36ox0d

Podziel się opinią

Share
d36ox0d
d36ox0d