Trwa ładowanie...
d12yuhg
d12yuhg
espi

SEKA S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadz...

SEKA S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SEKA S.A. odbytym w dniu 19 czerwca 2013 r. (4/2013)
Share
d12yuhg
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2013
Data sporządzenia: 2013-06-19
Skrócona nazwa emitenta
SEKA S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SEKA S.A. odbytym w dniu 19 czerwca 2013 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd SEKA S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SEKA S.A. (dalej "ZWZ"), które odbyło się w dniu 19 czerwca 2013 r.: 1. Maciej Sekunda Liczba posiadanych akcji na ZWZ: 3.820.000 Liczba głosów z posiadanych akcji: 5.820.000 Udział w liczbie głosów na ZWZ: 99,45% Udział w ogólnej liczbie głosów: 97,00%

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SEKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SEKA S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
04-386 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Paca 37
(ulica) (numer)
22 517-88-88 22 517-88-87
(telefon) (fax)
seka@seka.pl www.seka.pl
(e-mail) (www)
113-01-22-021 011445452
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-19 Maciej Sekunda prezes zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d12yuhg

Podziel się opinią

Share
d12yuhg
d12yuhg