Trwa ładowanie...
d2g0sr5
espi

SEKA S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych ...

SEKA S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych (2/2015)

Share
d2g0sr5

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-14 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | SEKA S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki SEKA S.A. (?Emitent?) informuje, że w dniu 13.01.2015 r. otrzymał zawiadomienie przekazane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. od osoby posiadającej stały dostęp do informacji poufnych o dokonaniu przez nią w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. transakcji zakupu w trakcie sesji zwykłych na rynku NewConnect w Warszawie 4.033 szt. akcji SEKA S.A. za łączną kwotę 21.387,83 zł. Transakcje nabycia akcji zostały dokonane zgodnie z poniższym zestawieniem: 1) nabycie 290 akcji SEKA S.A. w dniu 27.01.2014 r. za łączną kwotę 1566 zł po cenie 5,40zł za 1 akcję; 2) nabycie 310 akcji SEKA S.A. w dniu 17.02.2014 r. za łączną kwotę 1581 zł po cenie 5,10 zł za 1 akcję; 3) nabycie 170 akcji SEKA S.A. w dniu 17.02.2014 r. za łączną kwotę 899,30 zł po cenie 5,29 zł za 1 akcję; 4) nabycie 100 akcji SEKA S.A. w dniu 17.02.2014 r. za łączną kwotę 550 zł po cenie 5,50 zł za 1 akcję; 5) nabycie 200 akcji SEKA S.A. w dniu 17.02.2014 r. za łączną kwotę 1100 zł
po cenie 5,50 zł za 1 akcję; 6) nabycie 100 akcji SEKA S.A. w dniu 17.02.2014 r. za łączną kwotę 575 zł po cenie 5,75 zł za 1 akcję; 7) nabycie 40 akcji SEKA S.A. w dniu 20.02.2014 r. za łączną kwotę 212 zł po cenie 5,30 zł za 1 akcję; 8) nabycie 50 akcji SEKA S.A. w dniu 03.03.2014 r. za łączną kwotę 265 zł po cenie 5,30 zł za 1 akcję; 9) nabycie 310 akcji SEKA S.A. w dniu 18.03.2014 r. za łączną kwotę 1565,50 zł po cenie 5,05 zł za 1 akcję; 10) nabycie 100 akcji SEKA S.A. w dniu 28.05.2014 r. za łączną kwotę 490 zł po cenie 4,90 zł za 1 akcję; 11) nabycie 100 akcji SEKA S.A. w dniu 28.05.2014 r. za łączną kwotę 500 zł po cenie 5,00 zł za 1 akcję, 12) nabycie 120 akcji SEKA S.A. w dniu 28.05.2014 r. za łączną kwotę 690 zł po cenie 5,90 zł za 1 akcję; 13) nabycie 110 akcji SEKA S.A. w dniu 28.05.2014 r. za łączną kwotę 651,20 zł po cenie 5,92 zł za 1 akcję; 14) nabycie 200 akcji SEKA S.A. w dniu 28.05.2014 r. za łączną kwotę 1200 zł po cenie 6,00 zł za 1 akcję, 15) nabycie 20 akcji SEKA S.A. w dniu
28.05.2014 r. za łączną kwotę 112 zł po cenie 5,60 zł za 1 akcję, 16) nabycie 20 akcji SEKA S.A. w dniu 28.05.2014 r. za łączną kwotę 114 zł po cenie 5,70 zł za 1 akcję, 17) nabycie 20 akcji SEKA S.A. w dniu 28.05.2014 r. za łączną kwotę 115 zł po cenie 5,75 zł za 1 akcję, 18) nabycie 15 akcji SEKA S.A. w dniu 28.05.2014 r. za łączną kwotę 87,75 zł po cenie 5,85 zł za 1 akcję, 19) nabycie 40 akcji SEKA S.A. w dniu 28.05.2014 r. za łączną kwotę 236 zł po cenie 5,90 zł za 1 akcję; 20) nabycie 280 akcji SEKA S.A. w dniu 28.05.2014 r. za łączną kwotę 1570,80 zł po cenie 5,90 zł za 1 akcję, 21) nabycie 10 akcji SEKA S.A. w dniu 29.05.2014 r. za łączną kwotę 56,30 zł po cenie 5,63 zł za 1 akcję, 22) nabycie 50 akcji SEKA S.A. w dniu 19.09.2014 r. za łączną kwotę 317,50 zł po cenie 6,35 zł za 1 akcję, 23) nabycie 100 akcji SEKA S.A. w dniu 14.10.2014 r. za łączną kwotę 593 zł po cenie 5,93 zł za 1 akcję, 24) nabycie 100 akcji SEKA S.A. w dniu 17.10.2014 r. za łączną kwotę 559 zł po cenie 5,59 zł za 1 akcję; 25)
nabycie 140 akcji SEKA S.A. w dniu 28.10.2014 r. za łączną kwotę 569,80 zł po cenie 4,07 zł za 1 akcję; 26) nabycie 80 akcji SEKA S.A. w dniu 28.10.2014 r. za łączną kwotę 424 zł po cenie 5,30 zł za 1 akcję, 27) nabycie 10 akcji SEKA S.A. w dniu 29.10.2014 r. za łączną kwotę 530 zł po cenie 5,30 zł za 1 akcję; 28) nabycie 50 akcji SEKA S.A. w dniu 14.11.2014 r. za łączną kwotę 200 zł po cenie 4,00 zł za 1 akcję; 29) nabycie 120 akcji SEKA S.A. w dniu 14.11.2014 r. za łączną kwotę 560,40 zł po cenie 4,67 zł za 1 akcję; 30) nabycie 130 akcji SEKA S.A. w dniu 18.11.2014 r. za łączną kwotę 578,50 zł po cenie 4,45 zł za 1 akcję; 31) nabycie 120 akcji SEKA S.A. w dniu 19.11.2014 r. za łączną kwotę 560,40 zł po cenie 4,67 zł za 1 akcję; 32) nabycie 50 akcji SEKA S.A. w dniu 21.11.2014 r. za łączną kwotę 220 zł po cenie 4,40 zł za 1 akcję; 33) nabycie 10 akcji SEKA S.A. w dniu 26.11.2014 r. za łączną kwotę 44,50 zł po cenie 4,45 zł za 1 akcję; 34) nabycie 70 akcji SEKA S.A. w dniu 26.11.2014 r. za łączną kwotę 322
zł po cenie 4,60 zł za 1 akcję; 35) nabycie 120 akcji SEKA S.A. w dniu 28.11.2014 r. za łączną kwotę 540 zł po cenie 4,50 zł za 1 akcję; 36) nabycie 50 akcji SEKA S.A. w dniu 02.12.2014 r. za łączną kwotę 233,50 zł po cenie 4,67 zł za 1 akcję; 37) nabycie 138 akcji SEKA S.A. w dniu 08.12.2014 r. za łączną kwotę 594,78 zł po cenie 4,31 zł za 1 akcję; 38) nabycie 50 akcji SEKA S.A. w dniu 08.12.2014 r. za łączną kwotę 220 zł po cenie 4,40 zł za 1 akcję; 39) nabycie 40 akcji SEKA S.A. w dniu 08.12.2014 r. za łączną kwotę 183,60 zł po cenie 4,59 zł za 1 akcję. W/w osoba nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2g0sr5

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SEKA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SEKA S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 04-386 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Paca | | 37 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 22 517-88-88 | | 22 517-88-87 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | seka@seka.pl | | www.seka.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 113-01-22-021 | | 011445452 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-14 Marek Bronder prezes zarządu
2015-01-14 Łukasz Zaczkowski członek zarządu ds. operacyjnych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2g0sr5

Podziel się opinią

Share
d2g0sr5
d2g0sr5