Trwa ładowanie...
d1hb6gc
espi

SEKO S.A. - Zawiadomienie o stanie posiadania akcji spółki (1/2011)

SEKO S.A. - Zawiadomienie o stanie posiadania akcji spółki (1/2011)

Share
d1hb6gc

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SEKO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o stanie posiadania akcji spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd SEKO S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 21 stycznia 2011 r. otrzymał od spółki OPERA TFI S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie o następującej treści:"OPERA TFI S.A. przesyła informację o zmniejszeniu udziału OPERA FIZ w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki SEKO S.A. z siedzibą w Chojnicach poniżej 5%.Działając na podstawie art. 69 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w wyniku zbycia akcji Spółki SEKO S.A. przez OPERA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, wg stanu na dzień 18.01.2011 r. liczba akcji posiadanych przez fundusz OPERA FIZ wynosiła 310 977. Ww. liczba akcji stanowi 4,67% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 310 977 głosów, stanowiących 2,79% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W dniu poprzedzającym zmianę udziału ww.
fundusz posiadał 777 440 akcji Spółki, które stanowiły 11,69% kapitału zakładowego oraz uprawniały do 777 440 ogólnej liczby głosów, stanowiących 6,97% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Informujemy, że akcje Spółki SEKO S.A. posiadane przez fundusze zarządzane przez OPERA TFI S.A. stanowią nadal powyżej 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy SEKO S.A." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1hb6gc

| | | SEKO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | SEKO S.A. | | Spożywczy ( spo ) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 89-620 | | Chojnice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Zakładowa | | 3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48523950600 | | +48533967351 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | seko@rybki-seko.pl | | www.rybki-seko.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5860102990 | | 190601172 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-24 Kazimierz Kustra Prezes Zarządu
2011-01-24 Tomasz Kustra Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1hb6gc

Podziel się opinią

Share
d1hb6gc
d1hb6gc