Trwa ładowanie...
de752pj

SEKO S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach SEKO S.A. dokonanych w 2012 roku przez osoby ...

SEKO S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach SEKO S.A. dokonanych w 2012 roku przez osoby zobowiązane (4/2013)

Share
de752pj

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SEKO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o transakcjach na akcjach SEKO S.A. dokonanych w 2012 roku przez osoby zobowiązane | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd SEKO S.A. (Spółka lub Emitent) z siedzibą w Chojnicach informuje, iż w dniu 28 stycznia 2013 r. do Spółki wpłynęły następujące zawiadomienia sporządzone w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Ustawa o obrocie) dotyczące transakcji na akcjach Spółki dokonanych w 2012 r. przez osoby zobowiązane: 1. Członek Rady Nadzorczej Spółki poinformował, iż w 2012 r. w drodze transakcji sesyjnych zwykłych na rynku GPW zakupił 6 819 akcji Spółki. Transakcje miały miejsce w następujących dniach: - w dniu 18.07.2012 r. ? 2 670 akcji po średniej cenie 2,66 zł za akcję, - w dniu 19.07.2012 r. ? 2 649 akcji po średniej cenie 3,00 zł za akcję, - w dniu 10.09.2012 r. ? 1 500 akcji po średniej cenie 3,03 zł za akcję. 2. Członek Rady Nadzorczej Spółki poinformował, iż osoba mu bliska (w rozumieniu art. 160 Ustawy o obrocie) w 2012 r. w drodze transakcji sesyjnych zwykłych na rynku GPW zakupiła 6 819 akcji Spółki. Transakcje odbyły się w terminach i po cenach wskazanych w
punkcie 1 powyżej. 3. Członek Zarządu Spółki poinformował, iż osoba mu bliska (w rozumieniu art. 160 Ustawy o obrocie) w 2012 r. w drodze transakcji sesyjnych zwykłych na rynku GPW zakupiła 6 819 akcji Spółki. Transakcje odbyły się w terminach i po cenach wskazanych w punkcie 1 powyżej. 4. Członek Zarządu Spółki poinformował, iż w 2012 r. w drodze transakcji sesyjnych zwykłych na rynku GPW zakupił 6 926 akcji Spółki. Transakcje miały miejsce w następujących dniach: - w dniu 24.07.2012 r. ? 410 akcji po średniej cenie 2,48 zł za akcję, - w dniu 25.07.2012 r. ? 1 351 akcji po średniej cenie 2,49 zł za akcję, - w dniu 26.07.2012 r. ? 50 akcji po cenie 2,48 zł za akcję, - w dniu 6.09.2012 r. ? 197 akcji po średniej cenie 2,71 zł za akcję, - w dniu 10.09.2012 r. ? 715 akcji po średniej cenie 3,02 zł za akcję, - w dniu 11.09.2012 r. ? 2 403 akcje po średniej cenie 2,99 zł za akcję, - w dniu 12.09.2012 r. ? 1 800 akcji po średniej cenie 2,84 zł za akcję. 5. Członek Rady Nadzorczej Spółki poinformował, iż osoba mu
bliska (w rozumieniu art. 160 Ustawy o obrocie) w 2012 r. w drodze transakcji sesyjnych zwykłych na rynku GPW zakupiła 6 926 akcji Spółki. Transakcje odbyły się w terminach i po cenach wskazanych w punkcie 4 powyżej. Wartość transakcji dokonanych przez poszczególne osoby nie przekroczyła 5.000 EUR. Osoby, które złożyły wyżej wymienione zawiadomienia, nie wyraziły zgody na publikację danych osobowych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

de752pj

| | | SEKO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | SEKO S.A. | | Spożywczy ( spo ) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 89-620 | | Chojnice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Zakładowa | | 3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48523950600 | | +48523967350 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | seko@sekosa.pl | | www.rybki-seko.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5860102990 | | 190601172 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-28 Kazimierz Kustra Prezes Zarządu
2013-01-28 Joanna Szymczak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

de752pj

Podziel się opinią

Share
de752pj
de752pj