Trwa ładowanie...
d3whnit
d3whnit
espi

SELENA FM S.A. - Rejestracja zmian statutu spółki Selena FM S.A. (19/2014)

SELENA FM S.A. - Rejestracja zmian statutu spółki Selena FM S.A. (19/2014)
Share
d3whnit
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2014
Data sporządzenia: 2014-07-09
Skrócona nazwa emitenta
SELENA FM S.A.
Temat
Rejestracja zmian statutu spółki Selena FM S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie § 38 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [?], Zarząd Spółki SELENA FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000292032, informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała postanowienie z dnia 1.07.2014 r. o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia ? Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS dotyczącego zmiany zapisów statutu Selena FM S.A. w związku z uchwałami nr 17 i 18 ZWZA Spółki z dn. 09.06.2014 r. W załączeniu Spółka przesyła - zestawienie zmian w statucie spółki wraz z ich dotychczasowym brzmieniem oraz - aktualny tekst jednolity statutu spółki
Załączniki
Plik Opis
Dotychczasowa treść i przyjęte zmiany w statucie Selena FM SA.pdf zestawienie zmian w statucie wraz z ich dotychczaowym brzmieniem
Statut Selena FM SA - tekst jednolity.pdf Tekst jednolity statutu Spółki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SELENA FM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SELENA FM S.A. Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-611 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Strzegomska 2-4
(ulica) (numer)
071 78 38 210 071 78 38 291
(telefon) (fax)
selenafm@selena.com www.selena.com
(e-mail) (www)
884-00-30-013 890226440
(NIP) (REGON)
d3whnit

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-09 Jarosław Michniuk Prezes Zarządu
2014-07-09 Andrzej Lipowicz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3whnit

Podziel się opinią

Share
d3whnit
d3whnit