Trwa ładowanie...
d2ncof8

Senacka komisja budżetowa przeciw większości poprawek

Zdecydowaną większość spośród 134 poprawek senatorów do ustawy budżetowej na 2015 rok negatywnie zaopiniowała w czwartek wieczorem senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych. Poparła przekazanie większych kwot UOKIK-owi i nadzorowi budowlanemu.

Share
d2ncof8

Nie zajęła stanowiska wobec poprawki marszałka Bogdana Borusewicza, proponującego, by dysponentem rezerwy celowej w wysokości 60,5 mln złotych, przeznaczonych na współpracę z Polonią i Polakami za granicą, był szef Kancelarii Senatu. Od 2012 roku budżetowe pieniądze na Polonię są w gestii MSZ.

Komisja poparła tylko trzy zgłoszone podczas czwartkowej senackiej debaty budżetowej poprawki, firmowane przez jej szefa, senatora Kazimierza Kleinę (PO). Poprawki te, poparte także przez rząd zakładają, że o 500 tys. zwiększy się budżet Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, kosztem Krajowej Rady Sądownictwa, a 4 mln zł, zamiast do KRS i Sądu Najwyższego, trafią do nadzoru budowlanego w każdym województwie.

Wiceminister finansów Hanna Majszczyk tłumaczyła podczas posiedzenia komisji, że pierwsza poprawka ma związek z nowymi zadaniami UOKiK-u, w związku z "badaniami paliw stałych".

d2ncof8

Komisja negatywnie zaopiniowała m.in. poprawkę Jana Rulewskiego (PO), by dodatkowe 25 mln zł przeznaczyć na realizację ustawy o pomocy dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych. Pieniądze te miałyby pochodzić z wyższych wpływów ze sprzedaży mienia przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Nie poparła także poprawki Marka Borowskiego (niez.), który proponował skreślenie zapisu o przeznaczeniu 16 milionów złotych w rezerwie celowej konkretnie na Muzeum Jana Pawła II w Świątyni Opatrzności Bożej i przywrócenie zapisu tego artykułu z przedłożenia rządowego. W przedłożeniu tym te 16 milionów złotych znajdowało się w środkach resortu kultury.

Odrzucono 120 poprawek, zgłoszonych do ustawy budżetowej przez senatorów PiS. Wszystkie zostały zresztą negatywnie ocenione przez reprezentującą rząd Hannę Majszczyk. Podczas głosowania zdecydowanej większości z nich jedynym senatorem PiS, obecnym na posiedzeniu komisji, był Henryk Cioch.

Jedyna poprawka, która nie była głosowana, to poprawka zgłoszona przez marszałka Bogdana Borusewicza. Zaproponował on, by dysponentem kwoty 60,5 mln zł na współpracę z Polakami za granicą był Senat. Praktycznie oznaczało to odebranie większości pieniędzy na ten cel resortowi spraw zagranicznych, który w 2012 przejął te środki właśnie od Senatu.

d2ncof8

Podczas posiedzenia komisji zdecydowanie negatywnie wypowiedziały się o tej poprawce dwie przedstawicielki rządu. Wiceminister Majszczyk przekonywała, że pieniądze na Polonię trafiły z Senatu do MSZ z powodów formalnych - dysponowanie nimi przez Senat nie ma bowiem podstawy prawnej.

Bardzo negatywnie wypowiedziała się też o poprawce wiceszefowa MSZ Katarzyna Kacperczyk. Przekonywała, że jej przyjęcie może skutkować załamaniem się wielu programów, prowadzonych przez MSZ dla Polonii.

Komisja ma głosować nad poprawką dopiero w piątek przed południem. Wcześniej, jak wyjaśniał Kazimierz Kleina, marszałek Borusewicz ma prowadzić "konsultacje" w tej sprawie.

Poza tym komisja ponownie zarekomendowała izbie pięć poprawek, popartych już wcześniej. Zakładają one m.in. zmniejszenie o 20 mln zł środków na Polską Agencję Kosmiczną i przeznaczenie ich na inne cele, w tym polsko-ukraińską współpracę młodzieży. To modyfikacja poprawki - wspierającej PAK o 30 mln zł - jaką przyjął do budżetu Sejm.

d2ncof8

Zgodnie propozycjami senatorów 4 mln zł z PAK miałyby być przeznaczone na finansowanie polsko-ukraińskiej współpracy młodzieży, a 3 mln zł miałoby trafić na wydatki bieżące w części "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w rozdziale "Archiwa". Pozostała kwota, czyli 13 mln zł, wróciłaby z PAK do Rezerwy ogólnej.

Głosowanie poprawek na plenarnym posiedzeniu Senatu zaplanowane jest na piątek.

Budżet na 2015 r. Sejm uchwalił w grudniu. Zgodnie ustawą budżetową deficyt w 2015 r. nie powinien przekroczyć 46 mld 80 mln zł. Dochody zaplanowano na 297 mld 172 mln 818 tys. zł (wobec 277 mld 782,2 mln zł zaplanowanych na br.), a wydatki na 343 mld 252 mln 818 tys. zł (wobec 325 mld 287,4 mln zł przewidzianych na ten rok). Założono, że PKB wzrośnie o 3,4 proc., inflacja wyniesie 1,2 proc., a deficyt sektora finansów publicznych spadnie poniżej 2,8 proc. PKB.

d2ncof8

Podziel się opinią

Share
d2ncof8
d2ncof8