Trwa ładowanie...
d48fl5e

ZE PAK

Najnowsze informacje
Wikimedia Commons - Uznanie Autorstwa CC BY
Źródło: Wikimedia Commons - Uznanie Autorstwa CC BY, fot: Kolanin

Spółka akcyjna tworzona przez zespół kilku elektrowni węglowych w okolicach Konina, jest jednym z największych w Polsce producentów energii elektrycznej pozyskiwanej ze spalania węgla brunatnego.

Historia

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) zaczął powstawać w 1958 roku wraz z budową elektrowni w Koninie, Pątnowie i Adamowie. Stworzyły one zespół elektrowni, ich oficjalne połączenie i powstanie ZE PAK nastąpiło w 1970 roku, a budowę ostatecznie zakończono w 1974 roku.

Zespół elektrowni stał się jednoosobową spółką Skarbu Państwa pod koniec 1994 roku. Istotne dla rozwoju ZE PAK było pozyskanie w 1999 roku inwestora – spółki Elektrim. W 2012 roku ZE PAK zadebiutował na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Działalność

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA zajmuje się produkcją energii cieplnej i elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych (94,64 proc.), biomasy (4,81 proc.) i innych nośników energii. Obecnie spółka składa się z czterech elektrowni (Pątnów I, Adamów, Konin oraz otwartej w 2008 roku elektrowni Pątnów II), natomiast w skład grupy kapitałowej ZE PAK wchodzą:

  • PAK Infrastruktura – spółka odpowiedzialna za zarządzanie strukturami istotnymi dla wytwarzania energii (nieruchomościami, instalacjami, urządzeniami);
  • PAK Holdco – spółka będąca właścicielem Elektrowni Pątnów II;
  • PAK KWB Adamów – spółka z siedzibą w Turku, odpowiada ona za wydobywanie węgla brunatnego metodą odkrywkową;
  • PAK KWB Konin – działająca od 1945 roku kopalnia węgla brunatnego, z którego pozyskiwana jest energia elektryczna w ZE PAK;
  • PAK Serwis – przedsiębiorstwo remontowe zajmujące się montażem i modernizacją instalacji przemysłowych i energetycznych;
  • PAK-Vol – spółka odpowiedzialna za obrót energią elektryczną, a także urządzeniami i aparaturą specjalistyczną;
  • PAK Górnictwo.

Kierownictwo

Na czele ZE PAK stoi prezes Adam Kłapszta, który na stanowisko został powołany na początku 2017 roku, wcześniej natomiast związany był między innymi z Polkomtelem. W zarządzie spółki zasiadają też Aneta Lato-Żuchowska, Zygmunt Artwik i Elżbieta Niebisz. Przewodniczącym rady nadzorczej ZE PAK jest Wiesław Walendziak.

Akcjonariat

Największym akcjonariuszem ZE PAK jest Zygmunt Solorz-Żak wraz z podmiotami zależnymi (51,55 proc.), do pozostałych należą m.in. Nationale-Nederlanden PTE (9,97 proc.), PZU TFI (6,06 proc.) oraz PTE PZU (5,24 proc.).

Giełda

Akcje Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych od 2012 roku, spółka wchodzi w skład m.in. następujących indeksów: sWIG80TR, WIG-ENERGIA i sWIG80. Wartość rynkowa ZE PAK w 2017 roku wyniosła około 654 mln zł.

d48fl5e

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d48fl5e
d48fl5e
d48fl5e
d48fl5e