Trwa ładowanie...
d3r6lwp

Senat za nowelą dotyczącą współpracy transgranicznej instytucji UE

Usprawnienie współpracy transgranicznej między instytucjami w Unii Europejskiej zakłada nowelizacja ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej, którą w czwartek poparł Senat.

Share
d3r6lwp

Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej (EUWT) to instrument prawny wprowadzony przez Unię Europejską. W każdym EUWT uczestniczą partnerzy z co najmniej dwóch państw. Rejestr wszystkich istniejących EUWT prowadzi Komitet Regionów.

Nowelizacja doprecyzowuje zasady zakładania i przystępowania do EUWT. Regulacja wprowadza mechanizm tzw. milczącej zgody na przystąpienie do EUWT. Oznacza to, że odpowiednie władze wydające zgodę zainteresowanym instytucjom na udział w EUWT mają maksymalnie sześć miesięcy - od momentu otrzymania wniosku w tej sprawie - na zgłoszenie ewentualnego sprzeciwu. Po przekroczeniu tego terminu decyzję władzy uznaje się za pozytywną, chyba że instytucje tworzące EUWT nie udzielą odpowiedzi na wcześniej zgłaszane pytania i wątpliwości.

W nowelizacji doprecyzowano regulacje dotyczące prowadzenia rejestru EUWT w Polsce. Rejestr ma być jawny i prowadzony przez ministra spraw zagranicznych w formie elektronicznej. Europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej mogą być zakładane przede wszystkim przez samorządy, władze państwowe i instytucje przez nie powołane, np. przedsiębiorstwa wykonujące działania dla dobra wspólnego czy stowarzyszenia.

d3r6lwp

Rozszerzono katalog potencjalnych członków EUWT o przedsiębiorstwa publiczne i realizujące usługi o ogólnym interesie gospodarczym, co oznacza, że więcej podmiotów będzie mogło uczestniczyć w EUWT. Procedura przystępowania do EUWT tych podmiotów będzie analogiczna do stosowanej wobec jednostek samorządu terytorialnego.

Zgody na przystępowanie do EUWT przez polskie instytucje wydaje Rada Ministrów (w przypadku członkostwa Polski i władz państwowych) i Ministerstwo Spraw Zagranicznych w uzgodnieniu z resortami: spraw wewnętrznych, finansów oraz infrastruktury i rozwoju (dla pozostałych podmiotów).

Za zmianami w ustawie - bez poprawek - opowiedziało się 49 senatorów, 26 było przeciw, zaś 1 wstrzymał się od głosu. Nowelizacja trafi teraz do prezydenta.

d3r6lwp

Podziel się opinią

Share
d3r6lwp
d3r6lwp