Trwa ładowanie...
d21ldwn
17-03-2016 17:05

Senat za ustawami regulującymi rynek finansowy

Senat wprowadził w czwartek kilkadziesiąt poprawek do nowelizacji ustaw o funduszach inwestycyjnych oraz o ofercie publicznej. Zaproponował dalsze obniżenie niektórych kar dla emitentów i inwestorów w stosunku do wcześniejszych propozycji rządu.

d21ldwn

Spośród przyjętych w czwartek przez Senat poprawek większość miała charakter korygujący. Z pozostałych jedna dotyczyła dalszego obniżenia kar dla emitentów i inwestorów za naruszenie unijnych dyrektyw dot. funduszy inwestycyjnych. W czasie prac w Sejmie część z tych kar została już obniżona ośmiokrotnie.

Inna poprawka - zaproponowana przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych - dodaje do nowelizacji definicję używanych i przetwarzanych przez fundusze danych kontaktowych. Precyzuje ona, że te dane to adres, nr telefonu i adres e-mail.

Rządowe nowelizacje ustaw regulujących funkcjonowanie rynku finansowego mają na celu wdrożenie dyrektyw unijnych. Regulują funkcjonowanie rynku kapitałowego m.in. w zakresie TFI, nadzoru, sankcji. Zmiany mają też w założeniach poprawić przejrzystość inwestowania, sprawozdawczości i audytu.

W nowelizacji obniżono wysokość kar w stosunku do pierwotnych rządowych propozycji.

d21ldwn

Nowela zawiera też przepis, że zewnętrznym podmiotem wyceniającym nie może być podmiot uprawniony do badania sprawozdań alternatywnej spółki inwestycyjnej lub zarządzającego taką spółką, depozytariusz tej spółki ani inny podmiot, którego interesy mogą być sprzeczne z interesem tej spółki, jej inwestorów i zarządzającego.

Ustawa o funduszach inwestycyjnych ma zapewnić nadzór nad alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (AFI). Ma zwiększyć bezpieczeństwo inwestorów i kontrahentów w funduszach inwestycyjnych. Obejmuje otwarte fundusze inwestycyjne oraz alternatywne fundusze inwestycyjne. Przewiduje się wprowadzenie wymogu prowadzenia działalności przez krajowych zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (na podstawie wcześniej uzyskanego zezwolenia KNF) po uzyskaniu wpisu do rejestru ZAFI.

Konsekwencją uznania danego podmiotu za ZAFI będzie nie tylko obowiązek uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności (alternatywnie - wpisu do rejestru, w przypadkach, które podlegają zwolnieniu z obowiązku z uzyskania zezwolenia), ale też obowiązek dostosowania prowadzonej działalności do szeregu wymogów.

W myśl ustawy za AFI zostaną uznane m.in.: specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO) oraz fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ), natomiast za ZAFI towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzające SFIO lub FIZ, spółki kapitałowe kwalifikowane jako AFI (alternatywne fundusze inwestycyjne).

d21ldwn

Z kolei nowelizacja ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu - zakłada m.in., że spółki giełdowe będą musiały 10 lat przechowywać np. dane o strukturze właścicielskiej.

Termin implementacji ustawy o funduszach minął w styczniu, a ustawy o ofercie - w listopadzie ub. roku.

Nowela trafi teraz ponownie do Sejmu, który zdecyduje o losie poprawek Senatu.

d21ldwn
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d21ldwn