Trwa ładowanie...
da00c12
banki

Senat znowelizował Prawo Bankowe

Senat przyjął bez poprawek
nowelizację ustawy Prawo bankowe. Zakłada ona większy dostęp
policji i prokuratury do informacji bankowych związanych z
przestępstwami gospodarczymi i wykroczeniami drogowymi.

Share
da00c12

Za przyjęciem nowelizacji głosowało 89 senatorów, a jeden wstrzymał się od głosu.

Nowe przepisy mają pozwolić prokuraturze na uzyskiwanie informacji dotyczących osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Rząd przyjmując zmiany, podkreślał, że firmy rejestrowane przez osoby fizyczne były wykorzystywane m.in. przez mafię paliwową; obowiązujące prawo bankowe uniemożliwiało śledczym dostęp do takich informacji przed postawieniem zarzutów danej osobie.

da00c12

Dane te są konieczne dla analizy przepływu pieniędzy między firmami handlującymi komponentami i paliwami. Obowiązek udzielenia przez bank informacji ma dotyczyć wyłącznie informacji o działalności gospodarczej danej osoby.

Inne zapisy nowelizacji dotyczą uzyskiwania przez policję lub straż miejską informacji o sprawcach wykroczeń drogowych lub przestępstw, jeśli pojazd jest zabezpieczeniem wierzytelności banku.

Nowe przepisy pozwalają też bankom kierować informację o podejrzeniu popełnienia przestępstwa bezpośrednio do policji, czy innych organów prowadzących postępowanie przygotowawcze, bez pośrednictwa prokuratury. Rząd uzasadniał, że pozwoli to na skrócenie i przyspieszenie postępowania np. dotyczącego użycia skradzionych kart bankomatowych, czy ich nielegalnego kopiowania.

Policja i np. ABW będą miały też możliwość bezpośredniego występowania do banków o uzupełnienie informacji związanych ze zgłoszonymi przestępstwami, co przyspieszy tok postępowania.

Nowelizacja zwalnia też prokuraturę, policję i inne organy od opłat za informacje udzielane przez bank w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi przestępstw i wykroczeń.

Nowelizacja ma wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Ustaw. Teraz trafi ona do podpisu prezydenta.

da00c12

Podziel się opinią

Share
da00c12
da00c12