Trwa ładowanie...
d2b9odk
espi

SERINUS ENERGY INC. - Decyzja zarządu EBOR w sprawie finansowania tunezyjskiego projektu Spółki (...

SERINUS ENERGY INC. - Decyzja zarządu EBOR w sprawie finansowania tunezyjskiego projektu Spółki (60/2013)
Share
d2b9odk
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 60 / 2013
Data sporządzenia: 2013-07-24
Skrócona nazwa emitenta
SERINUS ENERGY INC.
Temat
Decyzja zarządu EBOR w sprawie finansowania tunezyjskiego projektu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Kierownictwo SERINUS ENERGY INC. ("Spółka", "Serinus") informuje, iż w dniu 23 lipca 2013 r. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju ("EBOR") poinformował o tym, że zarząd EBOR zaaprobował - oczekujący na podpisanie - projekt Spółki, w ramach którego EBOR udostępni Serinus do 60 mln USD długoterminowego finansowania z przeznaczeniem środków na rozwój tunezyjskich pól naftowo-gazowych Spółki. Projekt wymaga przeprowadzenia oceny due diligence, sformułowania ostatecznych umów kredytowych i powiązanych dokumentów zabezpieczeń, akceptacji Rady Dyrektorów Serinusa oraz zgody Giełdy Papierów Wartościowych w Toronto. Projekt obejmuje sfinansowanie rozwoju i zagospodarowania czterech pól naftowo-gazowych w Tunezji (Sabria, Chouech Essaida, Ech Chouechand i Sanrahr) w latach 2013-2017. Sfinansuje wieloletni stały program wierceń, obejmujący stymulację istniejących odwiertów i wykonanie nowych odwiertów produkcyjnych oraz zabezpieczenie odpowiednich urządzeń wiertniczych i serwisowych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Current Report No. 60/2013Date: 2013-07-24Issuer’s trading name: SERINUS ENERGY INC. Title: EBRD Board Approves Financing of Serinus Tunisian Project Legal basis: Art. 56(1)(1) of the Act on Public Offering – confidential information Content: The Management of SERINUS ENERGY INC. (“Serinus” or the “Company”), informs that on 23 July 2013 the European Bank for Reconstruction and Development (the “EBRD”) has announced that their board has approved, pending signing, a project with Serinus (the “Project”) involving the EBRD providing up to USD 60 million in long-term financing to Serinus with specific use of proceeds towards the development of the Company’s Tunisian oil and gas fields. The Project is subject to due diligence, finalization of the definitive loan agreements and related security documents, Serinus board approval and TSX approval. The project comprises financing the development of four oil and gas fields in Tunisia (Sabria, Chouech Essaida, Ech Chouech and Sanrahr) between 2013 and 2017. It will
finance a multi-year continuous drilling programme, including the stimulation of existing wells and the drilling of new production wells, securing dedicated drilling and service rigs. | |

d2b9odk

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SERINUS ENERGY INC.
(pełna nazwa emitenta)
SERINUS ENERGY INC. Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
T2P 3J4 Calgary
(kod pocztowy) (miejscowość)
Suite 1170, 700-4th Avenue SW
(ulica) (numer)
+1 (403) 264-8877 +1 (403) 264-8861, (22) 52 23 100
(telefon) (fax)
kov@kulczykoil.com www.kulczykoil.com
(e-mail) (www)
1070017408 O/Polska 142675340 O/Polska
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-24 Jakub Korczak Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich, Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej Jakub Korczak

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2b9odk

Podziel się opinią

Share
d2b9odk
d2b9odk