Trwa ładowanie...
d1qyi2j
d1qyi2j
espi

SERINUS ENERGY INC. - Zawiadomienia od osoby zobowiązanej o nabyciu akcji Emitenta (26/2014)

SERINUS ENERGY INC. - Zawiadomienia od osoby zobowiązanej o nabyciu akcji Emitenta (26/2014)
Share
d1qyi2j
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2014
Data sporządzenia: 2014-05-26
Skrócona nazwa emitenta
SERINUS ENERGY INC.
Temat
Zawiadomienia od osoby zobowiązanej o nabyciu akcji Emitenta
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Kierownictwo SERINUS ENERGY INC. (?Spółka?) informuje, iż w dniu 26 maja 2014 r. wpłynęło do Spółki datowane na 26 maja 2014 r. zawiadomienie od osoby zarządzającej Spółki (?Osoba Zarządzająca?), sporządzone na podstawie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie [?] i dotyczące nabycia na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Torotno (TSX) - w dniu 21 maja 2014 r. w ramach transakcji sesyjnej zwykłej - 15 tys. akcji Spółki po cenie 2,4400 CAD. Średni kurs CAD/PLN wg kursu NBP w dniu 21 maja wynosił 2,8024. Osoba Zarządzająca, której dotyczy zawiadomienie nie wyraziła zgody na przekazywanie do publicznej wiadomości danych jej dotyczących, określonych w §2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach [?]

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Current Report No. 26/2014 Date: 2014-05-26 Issuer’s trading name: SERINUS ENERGY INC. Title: Notification of acquisition of Issuer’s shares by obliged person Legal basis: Article 160, section 4 of the Act on Trading in Financial Instruments - information concerning insiders’ transactions Content: The Management of SERINUS ENERGY INC. (“Company”), informs that on May 26, 2014 the Company received from a person holding a management position in the Company (“Managing Person”) the notification dated May 26, 2014 and prepared pursuant to Article 160, section 1 of the Act on Trading in Financial Instruments. The notification concerns a regulated market acquisition of 15,000 common shares of the Company at an average price CAD 2.4400 per share, over session transaction carried out at the Toronto Stock Exchange on May 21, 2014. The average exchange rate CAD/PLN of the National Bank of Poland as of May 21, 2014 was PLN 2.8024 per 1 CAD. Managing Person issued no consent to publishing his
personal data specified in detail in Art. 2.1 (1) of the Regulation of the Minister of Finance on the disclosure of information on some transactions […]. | | |
| | | | |

d1qyi2j

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SERINUS ENERGY INC.
(pełna nazwa emitenta)
SERINUS ENERGY INC. Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
T2P 3J4 Calgary
(kod pocztowy) (miejscowość)
Suite 1170, 700-4th Avenue SW
(ulica) (numer)
+1 (403) 264-8877 +1 (403) 264-8861
(telefon) (fax)
info@serinusenergy.com www.serinusenergy.com
(e-mail) (www)
- -
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-26 Jakub Korczak Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich, Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej Jakub Korczak

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1qyi2j

Podziel się opinią

Share
d1qyi2j
d1qyi2j