Trwa ładowanie...
d1zb14o
d1zb14o

Serinus odkrył złoże gazu na polu Makiejewskoje na Ukrainie

Warszawa, 06.05.2014 (ISBnews) - Serinus Energy odkrył nowe złoże gazu opłacalnego do wydobycia podczas prac przy odwiercie Makiejewskoje-17 na Ukrainie. Gaz odnznacza się...
Share
d1zb14o

Warszawa, 06.05.2014 (ISBnews) - Serinus Energy odkrył nowe złoże gazu opłacalnego do wydobycia podczas prac przy odwiercie Makiejewskoje-17 na Ukrainie. Gaz odnznacza się parametrami niższymi od wartości wskazanych w specyfikacji sprzedażowej dla gazu przyjmowanego do rurociągu, jednak będzie mógł przesyłany po zmieszaniu z gazem pozyskanym z innych odwiertów, podała spółka.

"Na Ukrainie w odwiercie Makiejewskoje-17 (M-17) uzyskano w testach przepływ gazu powyżej 0,9 mln standardowych stóp sześciennych dziennie (MMcf/d) przy zastosowaniu zwężki o średnicy 7 mm. Strefa S7 zawiera warstwę gazu opłacalnego do wydobycia o miąższości 5,5 metra. Stanowi to odkrycie nowego złoża, które nie było wcześniej eksploatowane w ramach żadnej z koncesji posiadanych przez spółkę. Obecnie Serinus nie ma przypisanych do tej strefy żadnych rezerw" - głosi komunikat.

Chociaż rejestry wskazały na strefę S7 jako potencjalnie zawierającą węglowodory, to uznawano za konieczne dla pozyskania ilości komercyjnych gazu przeprowadzenie stymulacji. Tymczasem, jak pokreśla spółka, wyniki testów "pozytywnie zaskoczyły". Stymulacja strefy S7 jest jednak nadal brana pod uwagę i jest uwzględniana w programie stymulacji, aktualnie planowanym na październik bieżącego roku, podano również.

d1zb14o

Próbki gazu pobrane z testów wskazują na zawartość dwutlenku węgla na poziomie 8,8%, przy wartości opałowej 6.960 kilokalorii na metr sześcienny. Ponieważ parametry te są niższe od wartości wskazanych w specyfikacji sprzedażowej dla gazu przyjmowanego do rurociągu, tj 7.600 kcal/m3 i 2% CO2, to gaz ten może zostać zmieszany z pozostałą produkcją pól Makiejewskoje i Olgowskoje, i w efekcie taka mieszanina będzie spełniać lub przewyższać progowe parametry dla przesyłu rurociągiem. Spółka jest też przekonana, że skład gazu nie będzie stanowić istotnego problemu przy zagospodarowywaniu.

"Obecny plan przewiduje udostępnienie do produkcji dwóch horyzontów S6/S7 w M-17, przy czym z S7 będzie prowadzone wydobycie bez stymulacji. Wymagać to będzie zastosowania urządzenia typu "snubbing unit", aby nie dopuścić do konieczności likwidacji lub potencjalnego uszkodzenia którejś z formacji. Obecnie urządzenie typu 'snubbing unit' pracuje przy odwiercie O-4. Do czasu jego przetransportowania odwiert M-17 pozostanie zawieszony. Wobec tego ponad strefą S7 zostanie wykonany korek, po czym będą przeprowadzone perforacja i testy strefy S6, znajdującej się 45 m ponad strefą S7 i stanowiącej główny cel odwiertu M-17. Pomiary otworowe wskazują na obecność w strefie S6 9-metrowej miąższości warstwy nasyconej gazem (opłacalnym do wydobycia). Prace na Ukrainie prowadzone są w sposób nieprzerwany" - czytamy dalej.

Odwiert M-17 został wykonany na głębokość końcową 3.475 m, którą osiągnął na początku marca. Jego celem było rozpoznanie i ocena odkrycia gazu dokonanego w piaskowcu strefy S6 w odwiercie M-16, którego produkcja wynosi obecnie 3.9 MMcf/d. Oprócz stref S7 i S6, rejestry odwiertu M-17 wskazały również na obecność w węglanach strefy S5 2,5-metrowej warstwy gazu opłacalnego do wydobycia oraz 22-metrowej warstwy z potencjałem zbiornikowym w strefie R30c.

Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów na Ukrainie, w Brunei, Tunezji i Rumunii, profil ryzyka obejmujący działalność poszukiwawczą w Brunei i Rumunii oraz działalność wydobywczą na Ukrainie i w Tunezji.

(ISBnews)

d1zb14o

Podziel się opinią

Share
d1zb14o
d1zb14o