Trwa ładowanie...
d4c5el8
d4c5el8
espi

SEVENET S.A. - Sevenet S.A. zawiadamia o zakupie znaczącego pakietu akcji spółki. (4/2014)

SEVENET S.A. - Sevenet S.A. zawiadamia o zakupie znaczącego pakietu akcji spółki. (4/2014)
Share
d4c5el8
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2014
Data sporządzenia: 2014-02-21
Skrócona nazwa emitenta
SEVENET S.A.
Temat
Sevenet S.A. zawiadamia o zakupie znaczącego pakietu akcji spółki.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd SEVENET S.A. informuje na podstawie otrzymanego w dniu 21 lutego 2014 roku, od Zarządu APN PROMISE S.A. zawiadomienia przesłanego zgodnie z art. 69 ust. 4 w związku z art.69 ust 1 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej z 29 lipca 2005, iż w wyniku dokonanych w dniu 19 lutego 2014 roku transakcji, zwiększyła ilość posiadanych akcji spółki publicznej pod firma SEVENET S.A. powyżej progu 33% ogólnej liczby głosów. APN Promise S.A. w dniu 19 lutego 2014 r. zawarł transakcje poza Alternatywnym Systemem Obrotu (transakcja pakietowa), w wyniku której nabył 210 000 (słownie: dwieście dziesięć tysięcy) akcji spółki Sevenet S.A. stanowiących łącznie 3,15% w kapitale zakładowym Sevenet S.A. uprawniających do 210 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 3,15% głosów. APN Promise S.A. w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w Spółkę.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SEVENET SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SEVENET S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-299 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Galaktyczna 30A
(ulica) (numer)
+48 (58) 340 04 00 +48 (58) 340 04 01
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
583-22-02-053 191368157
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-21 Rafał Chomicz Prezes Zarządu
2014-02-21 Piotr serkowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4c5el8

Podziel się opinią

Share
d4c5el8
d4c5el8