Trwa ładowanie...
dk4tbqn

SEZAM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Zmiana daty publikacji sprawozdania rocznego Funduszu (3/2...

SEZAM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Zmiana daty publikacji sprawozdania rocznego Funduszu (3/2012)

Share
dk4tbqn
WIADOMOŚĆ
Niniejszym, SKARBIEC-RYNKU NIERUCHOMOŚCI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ("Fundusz") działając na podstawie z § 103 ust.2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 ze zm.), informuje o zmianie daty przekazania sprawozdania rocznego Funduszu za rok obrotowy 2011 r.Sprawozdanie roczne Funduszu zostanie przekazane w dniu 4 kwietnia 2012 r.
Plik Opis

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr 3 / 2012
(numer kolejny raportu / rok)
Data przekazania: 2012-04-02
Nazwa podmiotu: SEZAM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Temat raportu: Zmiana daty publikacji sprawozdania rocznego Funduszu
Podstawa prawna § 103 ust. 1 oie - stałe daty przekazyw. w danym roku raportów okresów

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-04-02 Michał Francuz osoba upoważniona do wykonywania obowiązków informacyjnych

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

dk4tbqn

Podziel się opinią

Share
dk4tbqn
dk4tbqn